Polska Izba Mleka – aktualna sytuacja w mleczarstwie

Gospodarka

Polska Izba Mleka – aktualna sytuacja w mleczarstwie

13 października 2020

Zdaniem Polskiej Izby Mleka aktualna sytuacja na rynku mleka wydaje się stabilizować pomimo rosnącej pandemii koronawirusa. Trwający od lutego spadkowy trend cen skupu mleka, którymi rynek zareagował na pandemię, zatrzymał się w lipcu.

Pomimo, że w lipcu, w porównaniu do czerwca, ceny skupu mleka wzrosły minimalnie – o 0,1%, przy zwiększeniu dostaw mleka o 1%, to przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. była o 1,6% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.

W okresie styczeń – lipiec br. średni poziom cen zbytu wszystkich artykułów mleczarskich, z wyjątkiem masła i serów twarogowych, był wyższy niż w ubiegłym roku. Najbardziej podrożało OMP o 27%, a pełne mleko w proszku o 4,1%. Sery dojrzewające średnio podrożały w omawianym okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. o 2,9-4,9%. Znacząco podrożało mleko UHT o 6,7-10,2%. Ceny masła konfekcjonowanego spadły w tym okresie o 11,3%, a masła w blokach o 9,4%.

W handlu detalicznym ceny przetworów mlecznych w lipcu spadły średnio o 0,2% w porównaniu z czerwcem, a ceny masła spadły o 0,7%. W okresie styczeń – lipiec br. przeciętny poziom cen przetworów mlecznych był o 3,8% wyższy, a masła o 4,6% niższy niż w analogicznym okresie ub.r.

Polska nadal wypada konkurencyjnie na tle cen skupu mleka wobec płaconych dostawcom w innych krajach Unii Europejskiej. W okresie styczeń – lipiec br. średni poziom cen skupu mleka w Polsce wyrażony w euro wyniósł 30,70 EUR/100 kg.