Polska Dystrybucja Alkoholi dołącza do Grupy Eurocash

Aktualności

Polska Dystrybucja Alkoholi dołącza do Grupy Eurocash

23 grudnia 2015

Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi (dawniej Jantoń Dystrybucja). Przejęcie podmiotu, którego obroty w 2014 r. wyniosły około 268 mln zł, wzmocni pozycję Grupy w segmencie hurtowej dystrybucji alkoholu, przyczyniając się do poprawy konkurencyjnej klientów Eurocash, czyli niezależnych sklepów spożywczych.

Przejęcie spółki Polska Dystrybucja Alkoholi (PDA) to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy Eurocash poprzez aktywną konsolidację rynku hurtowego w Polsce. – Rozwój formatu dystrybucji alkoholu jest dla naszej Grupy ważnym elementem wzmacniania i poprawy konkurencyjności niezależnych sklepów, gdyż jest to dla nich kluczowa kategoria, pozwalająca na konkurowanie ze sklepami wielkoformatowymi zarówno asortymentem jak i ceną – powiedział Luis Amaral, prezes Grupy Eurocash.

PDA zajmuje się dystrybucją alkoholi poprzez punkty rozmieszczone w województwach łódzkim, małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Łączna sprzedaż PDA w 2014 r. wyniosła około 268 mln zł. Zawarcie ostatecznej umowy zakupu PDA przez Grupę Eurocash uzależnione jest m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Po ostatecznej realizacji umowy będziemy kontynuować rozwój struktur PDA w ramach Grupy Eurocash. W szczególności zależy nam na rozwoju struktur handlowych, które docelowo będą mogły korzystać z narzędzi obecnie rozwijanych przez Eurocash – powiedział Luis Amaral.

W 2014 r. łączna sprzedaż Grupy Eurocash wyniosła blisko 17 mld zł, z czego prawie 2,1 mld zł (około 12%) stanowiła sprzedaż w formacie Eurocash Alkohole (dawniej Premium Distributors) obejmująca dystrybucję napojów alkoholowych na terenie całej Polski.