Połączenie Spółek Grupa Żywiec S.A. i Browar Namysłów Sp. z o.o.

Producenci

Połączenie Spółek Grupa Żywiec S.A. i Browar Namysłów Sp. z o.o.

Dnia 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółek Grupa Żywiec S.A. z Browar Namysłów Sp. z o.o. W efekcie tego procesu Grupa Żywiec S.A. i  Browar Namysłów stały się jednym podmiotem, który z mocy prawa przejął wszystkie prawa i zobowiązania spółki Browar Namysłów Sp. z o.o.

Spółka Browar Namysłów została  rozwiązana i wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.