Grupa Żywiec przejmuje Browar Namysłów

Aktualności

Grupa Żywiec przejmuje Browar Namysłów

Zarząd spółki Grupa Żywiec S.A. poinformował, że w dniu 12 listopada 2018 r., została zawarta umowa dotycząca nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. Wcześniej browar był w posiadaniu Chicago Poland Investment Group, LLC. Transakcja opiewa na kwotę 500 mln zł.

Cena podstawowa transakcji będzie podlegała korekcie o nakłady kapitałowe, faktyczny dług netto oraz kapitał obrotowy, wyliczone po zamknięciu transakcji i nabyciu własności udziałów, a także przy uwzględnieniu ostatecznego wyniku finansowego spółki. Transakcja zostanie w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych.

Zamknięcie transakcji i nabycie własności udziałów uzależnione jest od uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedmiotową koncentrację.

 Browar Namysłów to regionalna firma piwowarska warząca swoje piwa w browarach w Namysłowie i Braniewie w ilości około 1,7 mln hl piwa rocznie. Do głównych marek Browaru Namysłów zalicza się Namysłów, Braniewo, Zamkowe oraz Kuflowe, które należą do najszybciej rosnących na rynku piwa segmentów specjalności i piw regionalnych. Grupa Żywiec i Browar Namysłów uzupełniają się biznesowo, co umożliwi lepsze wykorzystanie trendów konsumenckich, oraz poprawę konkurencyjności, co w konsekwencji powinno wpłynąć na wzrost przychodów.