Media piszą o naszej akcji

Aktualności

Media piszą o naszej akcji

BPiR Generalczyk, wydawca „Poradnika Handlowca”, „Poradnika Restauratora” i „Handlowca” wspólnie z Producentami, Dystrybutoram i Restauratorami wspiera dzieci, chorych i osoby specjalnej troski w czasie pandemii koronawirusa. W ostatnim czasie podjęliśmy działania wobec bezdomnych z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, dzieci z Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach oraz podopiecznych Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu. Nasza akcja nie umknęła uwadze również innych mediów. W gazecie „Wasze Media” z dnia 20 sierpnia br. opublikowano artykuł na ten temat.

oprac. P.Ł.