PIH wyróżniła producentów mleka dbających o równowagę na rynku detalicznym

Ranking PIH

PIH wyróżniła producentów mleka dbających o równowagę na rynku detalicznym

12 maja 2017

Polska Izba Handlu od lat wspiera rozwój małoformatowych sklepów w Polsce i dba o ich pozycję na rynku. Stąd inicjacja programu wyróżniającego producentów, którym niezależna przedsiębiorczość oraz rynek małoformatowy nie pozostają obojętne. – Powodem problemów polskich sklepów małoformatowych są znaczące dysproporcje w podejściu wielu producentów do poszczególnych formatów sklepów. Niestety, ale znacząca część wiodących wytwórców konstruując swoje polityki sprzedażowe, kompletnie ignoruje możliwości i potrzeby niezależnych detalistów, w tym tych zrzeszonych w sieciach franczyzowych oraz ich klientów. Przez to sklepy małoformatowe nie mogą być konkurencyjne wobec wielkopowierzchniowego handlu, a konsumentom ogranicza się dostęp do ulubionych marek w dobrych cenach – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu. W pierwszej odsłonie ocenie poddani zostali producenci mleka. W tym celu zestawiono wyniki dziesięciu największych producentów (według wartości sprzedaży). Każdemu z nich przyznawano punkty w pięciu obszarach – cena, dystrybucja, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty  – mających przypisaną odpowiednią wagę w finalnym wyniku.

„Równi w Biznesie” to ranking, w którym producenci są oceniani przez pryzmat tego, czy w sposób zbalansowany pracują ze wszystkimi segmentami rynku detalicznego: wielkopowierzchniowym i małopowierzchniowym, czy też faworyzują tylko jeden z nich. Dla zachowania pełni obiektywizmu wyliczenia do rankingu robione są w oparciu o dane agencji badawczej Nielsen. Wskaźniki na podstawie których oceniani byli producenci to: (waga 20%), dystrybucja (waga 25%), udział rynkowy (waga 20%), kontrybucja do wzrostu (waga 25%) oraz dedykowane produkty (waga 10%). Finalna liczba punktów, jaką może otrzymać producent, jest średnią ważoną wyników wszystkich wskaźników.