Oto wyniki rankingu producentów wódki, którzy dbają o partnerskie relacje z niezależnym handlem detalicznym

Aktualności

Oto wyniki rankingu producentów wódki, którzy dbają o partnerskie relacje z niezależnym handlem detalicznym

14 czerwca 2017

Oto wyniki rankingu producentów wódki, którzy dbają o partnerskie relacje z niezależnym handlem detalicznym

Poznaj RÓWNYCH W BIZNESIE

W kategorii „Wódka” na podium rankingu organizowanego przez Polską Izbę Handlu mamy bardzo różnorodnych produ­centów: producenta tradycyjnego litewskiego trunku, wielką grupę skupiającą zarówno polskie, jak i międzynarodowe marki oraz polskiego wytwórcę. Kolejny raz – tak jak w przypadku producentów mleka i piwa – dostajemy dowód na to, że każdy może być godnym naśladowania wzorem, czyli „Równym w Biznesie”.

Przedstawiamy kolejną odsłonę rankingu „Równi w Biznesie” i wyróżnionych w nim producentów. Najwyższe noty dostali ci, którzy traktują małoformatowych detalistów po partnersku i dbają, by każdy sklep miał odpowiednie warunki funkcjonowania na rynku. Ranking promuje dobre praktyki biznesowe, nam zaś zależy, by był nie tylko zesta­wieniem ocen producentów, ale też pretekstem do rozmów o przyszłości niezależnego handlu detalicznego.

Sytuacja niezależnych polskich detalistów, zarówno tych zorganizowanych we franczyzy, jak

i funkcjonujących pod własnym szyldem, nie napawa optymizmem. Wojna cenowa między sieciami wielkopowierzchniowymi oraz ekspansja dyskontów sprawiają, że ich pozycja jest zagrożona. Dodatkowo strategia biznesowa wielu producentów głównych kategorii dóbr szybkorotujących zaostrza konkurencję. Nierówne traktowanie to tak naprawdę nierówne szanse w walce o klienta. Na rywalizacji między różnymi sektorami rynku detalicznego najwięcej tracą konsumenci. Skupienie niektórych producentów tylko na sektorze handlu wielkoformatowego sprawia, że wielu Polaków pozbawionych zostaje możliwości zakupu swoich ulubionych produktów w swoich ulubionych sklepach i w korzystnej cenie.

PO CZASIE STAGNACJI WSKAŹNIKI ZNOWU ROSNĄ

Rynek producencki wódki przechodzi okres odrodzenia. Lata 2014 – 2016 były czasem spadków sprzedaży i zawirowań cenowych wywołanych kolejnym podniesieniem akcyzy. Doszło również
do próby sił i nowego naznaczenia liderów – po latach hegemonii z piedestału zepchnięty przez Roust został Stock, który do tej pory był największym dostawcą wódki do polskich sklepów. Obecnie rynek wykazuje znaczne tendencje wzrostowe, choć producenci zgodnym głosem przyznają, że zmieniły się gusta i preferencje zakupowe Polaków i pora jeszcze silniej postawić na eksport.

ONI STAWIAJĄ NA PARTNERSKIE RELACJE BIZNESOWE

Kolejna odsłona rankingu wyraźnie pokazuje, że nie wszyscy producenci wódki traktują handel małoformatowy jak pełnoprawnego partnera biznesowego. Wśród firm ujętych w zestawieniu znalazły się takie, które dla innych mogą być wzorem dobrych praktyk – ich produkty można kupić zarówno w hipermarketach, jak i sklepach prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców. Pośród najbar­dziej znaczących graczy znajdziemy producentów krajowych i międzynarodowych. Na potrzeby rankingu „Równi w Biznesie” ocenie poddano 10 największych z nich. Dla maksymalnej transparentności ocena producentów dokonywana jest na podstawie danych rynkowych agencji badawczej Nielsen. Producentom przyznawane są punkty w pięciu obszarach: cena, polityka dystrybucyjna, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty. Każdy z nich posiada swoją wagę, a producent może otrzymać od 10 do 100 punktów w każdym obszarze. Suma ważona wszystkich cząstkowych wyników daje finalny wynik danego producenta.

W przypadku branży producentów wódki możemy dostrzec analogie do wcześniejszych odsłon rankingu „Równi w Biznesie”. W kategoriach „Mleko” i „Piwo” prym wiedli wytwórcy regionalni, ale na podium nie zabrakło również międzynarodowych koncernów. Tym razem jest podobnie. Pierwsze trzy miejsca zajmują kolejno Stumbras, Roust oraz Dębowa Polska. Z konkurencją wygrywają nie tylko ceną, której średnie wartości dla danego produktu są bardzo zbliżone zarówno w kanale małoformatowym, jak i wielkoforma­towym. Najlepsi przodują też w kontrybucji do wzrostu, co oznacza, że z roku na rok zacieśniają swoją współpracę ze sklepami małopo­wierzchniowymi, tym samym aktywnie działając na rzecz rozwoju całego rynku małopowierzchniowego.

 

Waldemar Nowakowski, Prezez PIH:

Polska jest największym w Europie i czwartym na świecie producentem wódki. Ten trunek to nasza wizytówka i element tradycji. Ale nawet tak mocno zakorzeniony w świadomości konsumentów trunek – ze styczniowego raportu ARC Rynek i Opinia wynika, że kupuje go nawet 36 proc. dorosłych Polaków – nie jest niewrażliwy na zmiany gustów. Ogólnoświatowe  trendy na rynku mocnych alkoholi dowodzą, że konsumenci coraz częściej sięgają po produkty premium. Wymusza to na producentach zmiany w portfolio i bardziej elastyczną politykę cenową. Ważne jest, aby producenci – zarówno wielkie koncerny, jak i krajowi wytwórcy pamiętali o zaspokajaniu potrzeb wszystkich konsumentów. Ulubione marki Polaków powinny być dostępne w dobrych cenach i w możliwie jak największej liczbie punktów detalicznych w rynku małoformatowym.