PIE: Poprawia się kondycja mniejszych sieci handlowych

PIE: Poprawia się kondycja mniejszych sieci handlowych

22 marca 2021

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w najnowszym wydaniu “Tygodnika Gospodarczego PIE” zauważają, że poprawiła się kondycja firm w handlu i transporcie. Najwyższą rentowność obrotu netto osiągnęły firmy zarejestrowane na Warmii i Mazurach oraz na Śląsku.

Chociaż pandemia najmocniej uderzyła w małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), to jednak w niektórych obszarach lokalne firmy poprawiły rentowność – informuje TG PIE z 18 marca 2021 r. Wyniki finansowe w handlu i transporcie po III kw. 2020 r. wskazują, że poprawia się kondycja firm w mniejszych województwach”.

Najwyższą rentowność obrotu netto osiągnęły firmy handlowe zarejestrowane w województwach warmińsko-mazurskim (4,5%) i śląskim (3,7%). Wyniki te były lepsze względem III kw. 2019 r. o kolejno 2,5 pkt. proc. i 1,8 pkt. proc. Znacząco wzrosły też rentowności przedsiębiorstw w województwach podlaskim i lubelskim. Jednocześnie największe sieci zarejestrowane w województwach mazowieckim i małopolskim notowały skromny wzrost rzędu 0,3-0,4 pkt. proc. Podobne tendencje można było zaobserwować w skali kraju – średnia rentowność obrotu w handlu wzrosła o 0,3 pkt. proc. – do 2,4 proc. Eksperci PIE oparli swoje opracowanie na podstawie danych GUS.

źródło: Polski Instytut Ekonomiczny
oprac.: OT