PepsiCo realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju

Aktualności

PepsiCo realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju

18 czerwca 2020

 • #PepsiCo
 • #zrównoważony rozwój

Najnowszy raport PepsiCo dotyczący realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju za rok 2019 podkreśla osiągnięcia firmy na drodze do budowy bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności. Wśród wyróżnionych w interaktywnym raporcie celów znajduje się realizacja założeń zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa, przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody wielu milionom mieszkańców świata. W działania te angażuje się polski oddział PepsiCo, który lokalnie realizuje założenia globalnej strategii.

– Aktualne oczekiwania dotyczącego globalnego otoczenia i rozwoju społecznego w sposób bardzo wyraźny ujawniają konieczność przeprowadzenia zmian systemowych. Wyzwania te wymagają nie tylko jeszcze większego zaangażowania po stronie sektora prywatnego, ale też trwałych i potwierdzonych wynikami działań – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo.

Wśród najistotniejszych osiągnięć zaprezentowanych w opublikowanym przez PepsiCo raporcie znajdują się:

 • Zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody: Za pośrednictwem charytatywnego ramienia firmy, Fundacji PepsiCo, udało się zapewnić ponad 44 milionom ludzi z najbardziej dotkniętych problemem społeczności na całym świecie dostęp do odpowiedniej jakości wody. PepsiCo ustanowiło nowy, ambitny cel zapewnienia dostępu do wody w sumie 100 milionom ludzi na świecie do roku 2030.
 • Pozyskiwanie surowców do produkcji żywności w efekcie realizacji założeń zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa: W wyniku wdrożonego przez PepsiCo Programu Zrównoważonego Rolnictwa w roku 2019 prawie 80% wszystkich pozyskiwanych przez PepsiCo płodów rolnych do produkcji żywności, takich jak ziemniaki, kukurydza, pomarańcze i owies pochodzą z certyfikowanych upraw prowadzonych w sposób zrównoważony.
 • Przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu: W 2019 r. w globalnym łańcuchu wartości PepsiCo doprowadziła do całkowitej redukcji emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (GHG) o 6% . W kwietniu 2020 r. firma potwierdziła swoje plany przyspieszenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu podpisując zobowiązanie przedsiębiorców do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C. Dziewięć krajów europejskich, w których PepsiCo prowadzi swoją działalność już teraz korzysta w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Lokalne inicjatywy PepsiCo Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju obejmują następujące osiągnięcia:

 • Rolnictwo: W ramach Programu Agrarnego firma współpracuje z ponad 70 gospodarstwami rolnymi z terenu całego kraju, kontraktując z nimi łącznie ponad 230 tys. ton ziemniaków rocznie. Przeprowadzony pod koniec 2019 roku audyt SFP (Programu zrównoważonego rolnictwa) przez firmę Control Union, niezależną jednostkę certyfikująco-atestującą potwierdził, że wszystkie ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.
 • Opakowania: PepsiCo Polska bierze udział w programie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który pomaga tworzyć i finansować system zbiórki materiałów plastikowych. Wraz z innymi przedsiębiorstwami z branży angażuje się w uruchomiony w tym celu program „Działaj z imPETem”. W minionym roku projekt przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół. PepsiCo zmniejsza też gramatury butelek i zakrętek, a wszystkie produkowane przez firmę opakowania napojowe nadają się do ponownego przetworzenia.
 • Produkty: W tym celu firma przyjęła dobrowolne zobowiązanie redukcji zawartości cukru dodawanego do produktów o 10% w terminie od 2015 do 2021 r. Konsumentom oferowane są ponadto napoje bezcukrowe, a także przekąski zawierające mniejsze ilości soli oraz tłuszczów nasyconych.
 • Ludzie: Aktualnie 40% stanowisk kierowniczych w PepsiCo Polska zajmowanych jest przez kobiety. W Polsce obowiązuje też pełna równość w obszarze wynagradzania – kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach otrzymują wynagrodzenie w oparciu o takie same obiektywne kryteria.
 • Klimat: Cztery zakłady produkcyjne i biuro główne w Polsce zasilane są w 100% zieloną energią, pochodzącą głównie z farm wiatrowych. Dzięki temu możliwe było uzyskanie redukcji emisji CO2 o 45 000 ton. Dodatkowo, w ramach optymalizacji działań logistycznych zmniejszona została ilość emitowanego dwutlenku węgla o 20%. Dzięki realizowanej wymianie 2500 lodówek w punktach sprzedaży, emisja CO2 zredukowana została o kolejne 1400 ton.
 • Woda: W latach 2009-18 firma obniżyła zużycie energii i wody na jednostkę gotowego produktu średnio o 25%. W zakładzie produkcji przekąsek w Grodzisku Mazowieckim wdrożona została technologia Splash & Cone, dzięki której możliwe jest uzyskanie znaczących oszczędności wody. Zarówno w Grodzisku, jak i w zakładzie produkcji napojów w Michrowie działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków.