Pepsico ogłasza postępy w realizacji celów firmy do 2025 r.

Aktualności

Pepsico ogłasza postępy w realizacji celów firmy do 2025 r.

26 lipca 2018

Opublikowany raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2017 potwierdza uzyskanie przez PepsiCo znaczących postępów w realizacji celów w każdym z trzech wiodących obszarów tematycznych strategii spółki – Produkty, Planeta, Ludzie. W tym samym okresie dla swoich akcjonariuszy PepsiCo wygenerowało zyski na poziomie 6,5 mld dolarów.

Dokonane postępy są zbieżne z podejmowanymi przez firmę wysiłkami w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jej obszarach działalności, łańcuchach dostaw, a także ogólnie rozumianym sektorze napojów i produktów żywnościowych, które wynikają z celów PepsiCo do roku 2025, określonych w strategii „Działanie ze świadomością celu”.

Najważniejsze wnioski pochodzące z raportu na temat zrównoważonego rozwoju PepsiCo za 2017 r.:

• Produkty: W ubiegłym roku PepsiCo stale zmniejszało ilość cukru dodanego w napojach i sodu w produktach żywnościowych , dążąc do oferowania konsumentom produktów cechujących się większą wartością odżywczą. W wyniku zastosowanych innowacji oraz zmian w składzie produktów, 43% oferowanych napojów (względem 40% w 2016 r.) posiadało wartość energetyczną nieprzekraczającą 100 kalorii pochodzących z cukru dodanego na porcję o wadze 340 g. Napoje 7UP oraz Mirinda zawierają obecnie o co najmniej 30 do 50% mniej cukru względem poprzednich składów tych produktów, które zostały zastąpione na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie. Pepsi Black, napój bez dodatku cukru, jest obecnie dostępny na 73 rynkach na świecie. Dzięki wprowadzeniu na rynek produktów takich jak LIFEWTR czy Quaker Overnight Oats, PepsiCo było w stanie zwiększyć przychody netto pochodzące z linii Everyday Nutrition do poziomu 27,5% całkowitego przychodu netto.

• Planeta: Niemal 80% wszystkich płodów rolnych pozyskiwanych przez PepsiCo w sposób bezpośredni pochodziło od rolników zaangażowanych w „Program Zrównoważonego Rolnictwa”, którego celem jest optymalizacja zarządzania gospodarstwami rolnymi pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W programie uczestniczy aktualnie ponad 40 000 rolników z 38 krajów. Raport wskazuje ponadto, że od 2006 r. PepsiCo, Fundacja PepsiCo i jej partnerzy zdołali zapewnić dostęp do bezpiecznych źródeł wody niemal 16 mln ludzi.

• Ludzie: W wyniku zwiększonych inwestycji w lokalne społeczności na całym świecie, PepsiCo udało się dotrzeć do 6,4 mln kobiet i dziewcząt. Firma podejmuje wiele działań, w tym projekty takie, jak „Kobiety ze świadomością celu”. Dzięki niemu PepsiCo przyczynia się do wsparcia tysięcy kobiet z krajów Ameryki Łacińskiej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia.