PepsiCo chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r.

Producenci

PepsiCo chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r.

PepsiCo, wiodący producent żywności i napojów na świecie, ogłosił plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Dodatkowo firma zobowiązała się do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

W szczególności PepsiCo planuje dokonać bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do działalności bezpośrednio prowadzonej przez firmę o 75%, a w odniesieniu do pośrednich działań łańcucha dostaw o 40% do roku 2030 (względem poziomu z 2015 r.). Szacuje się, że działanie to przyniesie ograniczenie emisji o ponad 26 mln ton GHG, co stanowi równowartość zaprzestania użytkowania ponad pięciu milionów samochodów przez okres jednego roku.

– Poważne efekty dokonujących się zmian klimatycznych są coraz dotkliwsze, dlatego musimy przyspieszyć wdrożenie pilnych zmian systemowych niezbędnych do rozwiązania tego problemu – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo.

Wytyczony przez firmę cel dotyczący poziomu emisji jest zbieżny ze zobowiązaniem światowej koalicji agend ONZ oraz wiodących w świecie przedsiębiorstw w zakresie utrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 1,5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej i został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets jako najbardziej ambitne dążenie klimatyczne.

Proklimatyczny plan działań PepsiCo obejmuje zarówno łagodzenie wpływu prowadzonej działalności oraz redukcję emisji w celu jej dekarbonizacji, jak i zwiększanie odporności oraz zmniejszanie podatności na skutki zmian klimatycznych poprzez stałe uwzględnianie ryzyka klimatycznego w planach ciągłości działania. Dotychczasowe osiągnięcia PepsiCo na terenie Europy w tym zakresie to redukcja całkowitego poziomu emisji o 6% względem stanu z 2015 r., co jest zgodne z wynikami uzyskiwanymi przez organizację globalnie. Nowy, kompleksowy plan działania koncentrować się będzie na obszarach priorytetowych dla firmy, takich jak rolnictwo, opakowania, dystrybucja i działalność operacyjna.

– W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Już teraz w Polsce korzystamy w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględniamy rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdrażamy nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie – dodał.

Droga do osiągnięcia redukcji emisji o 40% w ujęciu bezwzględnym na terenie Europy obejmować będzie następujące obszary:

  • Rolnictwo, które odpowiada za około jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych i jedną trzecią emisji PepsiCo. PepsiCo zamierza stale powiększać zasięg rolnictwa zrównoważonego i praktyk regeneracyjnych, które przyczyniają się do redukcji emisji i sekwestracji CO2, a także do poprawy stanu gleb i bioróżnorodności, ograniczenia wylesiania oraz zwiększonej wydajności upraw rolnych. W ramach tych działań rozbudowana zostanie globalna sieć gospodarstw demonstracyjnych, dzięki czemu zwiększony zostanie dostęp do wiedzy na temat wdrażania zrównoważonych praktyk rolnych i poprawy jakości życia. Na terenie Europy PepsiCo wprowadzi ponadto technologię produkcji niskoemisyjnego nawozu, wytwarzanego z odpadów ziemniaczanych w zakładach produkcyjnych Walkers oraz Lay’s, a dodatkowo w większym stopniu wykorzysta technologię rolnictwa precyzyjnego w uprawach owsa do produktów Quaker i ziemniaków do produktów Lay’s. Firma będzie również przekonywać swoich dostawców płodów rolnych do przechodzenia na stosowanie energii odnawialnej.
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez dalsze starania na rzecz ograniczenia wykorzystania surowca pierwotnego w produkcji opakowań plastikowych i zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. W dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, PepsiCo ogłosiła przejście na stosowanie wyłącznie butelek w 100% wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET). Już latem 2020 r. firma wprowadziła w Polsce do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET, a pod koniec minionego roku ogłosiła kolejne wielomilionowe inwestycje w przejście do końca 2021 r. na stosowanie w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda wykonanych w 100% z rPET. W ten sposób firma dąży do realizacji wizji świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, a dodatkowym efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40% względem butelek PET produkowanych z surowca pierwotnego.
  • Przyjazne dla środowiska zakłady produkcyjne, magazyny, rozwiązania transportowe i dystrybucyjne – poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy budowie nowych obiektów oraz w wyniku modernizacji istniejących zakładów, a także stosowanie najnowszych osiągnięć techniki w procesach logistycznych, PepsiCo dąży do zwiększania wydajności w całym łańcuchu dostaw, wdrażając jednocześnie technologie nisko- lub bezemisyjne. 12 krajów europejskich PepsiCo, w tym Polska, już teraz w 100% korzysta z odnawialnej energii elektrycznej, a w 13 zakładach w regionie zainstalowane zostały lokalne źródła energii odnawialnej, takie jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne i fotowoltaiczne, czy generatory biomasy.
  • Innowacyjne procesy wewnętrzne, które umożliwiają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. program pod nazwą „Zrównoważony od początku”, w którym podejmowanie decyzji dotyczących wpływu działań organizacji na środowisko jest kluczowym elementem projektowania produktu. Dodatkowo firma wdraża dwa wewnętrzne programy szacowania emisji dwutlenku węgla, w tym jeden mający na celu wyeliminowanie wpływu podróży służbowych zatrudnionych pracowników na emisję dwutlenku węgla, a drugi polegający na uwzględnieniu wpływu emisji dwutlenku węgla na wybór przewoźników na potrzeby logistyki towarów realizowanej przez poddostawców – oba z nich przyczyniają się do uwzględniania aspektów klimatycznych w podejmowanych decyzjach biznesowych.