Pep+: Pozytywna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju

Producenci

Pep+: Pozytywna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju

Strategia pep+ (pep positive) to nowa, strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie obszary działalności firmy. To sposób jednego z największych producentów żywności i napojów na świecie oraz wiodącego uczestnika procesu transformacji globalnego systemu żywnościowego na wytyczenie nowego kursu dla swojej działalności operacyjnej. Swoje działania w ramach pep+ PepsiCo koncentrować będzie na trzech filarach: neutralności klimatycznej, pozytywnym rolnictwie, a także pozytywnych wyborach dla planety i konsumentów. Realizacja stawianych celów zakładana jest do 2030 r.

Procesy objęte nową strategią obejmować będą zrównoważone pozyskiwanie składników do wytwarzania produktów, ich sprzedaż w bardziej zrównoważony sposób, a także wykorzystanie ponad miliarda codziennych punktów styku z konsumentami do zaangażowania ich w zrównoważone działania i dokonywanie lepszych wyborów dla siebie oraz planety.

– pep+ to przyszłość naszej firmy. To fundamentalna transformacja wszystkich naszych działań, gwarantująca dalszy rozwój PepsiCo w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. To strategia, która odpowiada na nową rzeczywistość biznesową, w której konsumenci coraz częściej interesują się przyszłością planety i jej mieszkańców – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo.

Inicjatywa pep+ stanowi podstawę działań PepsiCo w trzech wiodących obszarach, skupiając szereg istotnych dla branży celów, których realizacja zakładana jest do roku 2030. Obszary te obejmują:

  • Pozytywny łańcuch wartości: PepsiCo stale przyczynia się do budowy inkluzywnego i opartego na obiegu zamkniętym łańcucha wartości poprzez następujące działania:

o Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040;

o Uzyskanie pozytywnego wpływu na zasoby wody do roku 2030;

o Stałe wdrażanie bardziej zrównoważonych opakowań, w tym zmniejszenie o 50% wykorzystania pierwotnego plastiku na jedno opakowanie w całej ofercie produktów spożywczych i napojów do 2030 roku ;

o Wprowadzenie nowego globalnego programu wolontariatu pracowniczego pod nazwą One Smile at a Time (Jeden uśmiech na raz), którego celem jest zapewnienie wszystkim z 291 tys. pracowników firmy zachęt, wsparcia i możliwości działania w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności.

  • Pozytywne rolnictwo: PepsiCo aktywnie angażuje się w rozpowszechnianie praktyk rolnictwa regeneracyjnego, którego celem jest odbudowa jakości gleb na łącznym obszarze wszystkich upraw prowadzonych na potrzeby działalności firmy na całym świecie (ok. 2,8 mln hektarów), zrównoważone pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej, a także poprawa warunków życia ponad ćwierć miliona ludzi w rolniczym łańcuch dostaw. Cele te są aktualnie realizowane w Europie m.in. dzięki wykorzystaniu technik rolnictwa precyzyjnego i innowacji nawozowych.

o W Wielkiej Brytanii PepsiCo prowadzi testy przetwarzania obierków ziemniaczanych z odpadów uzyskiwanych podczas produkcji chipsów Walkers (brytyjski odpowiednik marki Lay’s) w niskowęglowy, bogaty w składniki odżywcze nawóz.

o W Polsce PepsiCo poprowadzi pilotaż na potrzeby rozwoju rolnictwa regeneracyjnego. W tym celu podejmie współpracę z 5 producentami aktualnie dostarczającymi surowce rolne na potrzeby działalności firmy, którzy będę współtworzyli europejską grupę roboczą. Jej celem będzie wypracowanie dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, a rolnicy będą dzielić się wiedzą podczas wirtualnych spotkań i rozmów.

o W naszym kraju w okresie minionych 3 lat we współpracy z dostawcami ziemniaków PepsiCo udało się ponadto wdrożyć w praktyce zasady Programu zrównoważonego rolnictwa. Pod koniec 2020 r. partnerzy programu uzyskali pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Control Union, potwierdzający, że ziemniaki nabywane przez PepsiCo od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.

  • Pozytywne wybory: PepsiCo stale rozwija ofertę produktów spożywczych i napojów lepszych dla ludzi i planety, m.in. poprzez:

o Włączanie bardziej zróżnicowanych składników, takich jak ciecierzyca, białka roślinne i produkty pełnoziarniste zarówno do nowych, jak i aktualnie dostępnych produktów spożywczych, przez co stają się one lepsze dla planety i/lub korzystniejsze pod względem odżywczym dla konsumentów;

o Rozwój kategorii orzechów i nasion, w której PepsiCo już teraz zajmuje wiodącą pozycję na świecie, m.in. w Meksyku, Chinach i na wybranych rynkach Europy Zachodniej;

o Szybsze redukowanie zawartości cukru i soli w swoich produktach, opierając się na naukowo potwierdzonych celach w zakresie żywienia człowieka, a także wytwarzanie produktów spożywczych przy użyciu zdrowszych rodzajów olejów.;

o Dalszy rozwój nowych modeli biznesowych, które nie wymagają opakowań jednorazowych lub niewielkiej ich ilości, takich jak SodaStream – ikona pozytywnych wyborów i największa pod względem sprzedaży marka wody gazowanej na świecie. Sprzedawane w ponad 40 krajach urządzenia SodaStream oferują aktualnie na 23 rynkach różne warianty smakowe PepsiCo, takie jak Pepsi Zero Sugar, Lipton czy bubly. Najnowsze rozwiązania SodaStream Professional zapewnią poszerzenie oferty o napoje funkcjonalne i pojawią się na kilkunastu nowych rynkach przed końcem 2022 roku. Dzięki tym innowacjom marka pomoże konsumentom uniknąć zużycia ponad 200 mld plastikowych butelek do 2030 roku.

o W ramach swojej wizji, PepsiCo dąży do zwiększenia transparentności swoich działań względem konsumentów, pomagając im w dokonywaniu zrównoważonych wyborów.