Orlen chce przejąć PPUH Sarel

Detal/Hurt

Orlen chce przejąć PPUH Sarel

05 czerwca 2020

  • #PKN Orlen
  • #UOKiK

Do UOKiK trafił wniosek dotyczący koncentracji PKN Orlen i PPUH Sarel. Polegać ma ona na nabyciu przez Orlen części mienia PPUH Sarel – Ryszard Sabik w spadku z siedzibą w Jelczu-Laskowicach na podstawie umowy dzierżawy, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

PKN ORLEN jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN ORLEN jest spółką dominującą grupy kapitałowej ORLEN, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze rafinacji oraz sprzedaży (w tym sprzedaży detalicznej) paliw i produktów pokrewnych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Sarel to przedsiębiorstwo, które jest właścicielem i prowadzącym stację paliw „ORLEN” na podstawie umowy franczyzowej w miejscowości Jelcz-Laskowice, gdzie prowadzi sprzedaż paliw, LPG oraz produktów standardowo dostępnych w ofercie stacji paliw. Sarel jest też właścicielem i operatorem myjni samochodowej, a ponadto świadczy usługi z zakresu wynajmu powierzchni handlowych, usługi transportowe, sprzętowe i ogólnobudowlane.