Odwiedzalność centrów handlowych w III kwartale br.

Aktualności

Odwiedzalność centrów handlowych w III kwartale br.

11 grudnia 2019

  • #Centrum handlowe
  • #Retail Institute

Trzeci kwartał nie przyniósł znaczących zmian trendu odwiedzalności centrów handlowych – wynika z analizy Experts Review przygotowanej przez Retail Institute.

Nadal najwięcej klientów tracą centra bardzo małe i małe (do 19 999 mkw. powierzchni najmu) oraz średnie (od 20 000 do 40 000 mkw. powierzchni najmu). Centra duże i bardzo duże (ponad 40 000 mkw. powierzchni najmu) osiągają natomiast stabilne wzrosty potwierdzając tym samym postawioną w marcu 2018 r. przez Retail Institute tezę o postępującej polaryzacji rynku i dominacji tych obiektów na rynkach lokalnych. W tym samym czasie obroty sieci handlowych prowadzących działalność w centrach handlowych mających powyżej 20 000 kw. powierzchni najmu, poza nielicznymi wyjątkami, były na plusie. Spadki obrotów wynikające z ograniczonej liczby odwiedzin, zgodnie z przewidywaniami, odnotowały centra małe i bardzo małe.

Foto: Pixabay