Od marca przekształcanie spółek jest tańsze

Prawo

Od marca przekształcanie spółek jest tańsze

Z początkiem marca br. w życie weszła nowela Kodeksu spółek handlowych, która wprowadzi zmiany dotyczące m.in. procedury przekształcenia spółki. W efekcie ograniczony zostanie obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, co powinno doprowadzić do zmniejszenia kosztów. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, można spodziewać się też skrócenia czasu potrzebnego na przekształcenie spółki. Zgodnie ze zmianami obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta będzie dotyczyć tylko przekształcenia w spółkę akcyjną lub też przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. czy akcyjną. Do niedawna taki wymóg odnosił się praktycznie do wszystkich typów przekształceń.

Foto: Pixabay