Nowy Zarząd Polskiej Izby Mleka

Producenci

Nowy Zarząd Polskiej Izby Mleka

13 lipca 2020

W dniu 6 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka IV kadencji, który został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie ze statutem PIM członkowie Zarządu spośród siebie wybierają osoby pełniące funkcję Prezesa, wiceprezesów, członków, skarbnika i sekretarza. Siedmioosobowe kolegium zadecydowało, że przez najbliższe pięć lat funkcję Prezesa PIM sprawował będzie Edward Bajko (SM Spomlek), Wiceprezesami zostali Dariusz Sapiński (SM Mlekovita) i Zbigniew Kalinowski (OSM Piątnica), Członkami Zarządu Polskiej Izby Mleka Grzegorz Gańko (OSM Sierpc) i Peter Knauer (Hochland Polska Sp. z o.o.). Skarbnikiem Polskiej Izby Mleka został Paweł Pasternak (SM Mlekpol), zaś Sekretarzem Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska (Dyrektor Polskiej Izby Mleka).