Nowy wzór deklaracji ws. podatku handlowego

Prawo

Nowy wzór deklaracji ws. podatku handlowego

08 grudnia 2020

Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak tłumaczy MF w uzasadnieniu do projektu, ustawą z 31 marca 2020 r. nowelizującą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmianę w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W efekcie doszło do rozbieżności między tym przepisem a treścią deklaracji podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1.

„W konsekwencji powyższego musi nastąpić także zmiana w opisie do poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1. Wyrazy +obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy+ zostaną zastąpione wyrazami +sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu+” – wyjaśnił resort finansów w uzasadnieniu do projektu.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia utraci moc poprzednie rozporządzenie MF w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. Jak mówił w zeszłym tygodniu minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podatek od sprzedaży detalicznej wyrówna szanse między dużymi dyskontami a polskimi sklepami. Dodał, że koszty dużych dyskontów są dużo niższe niż naszych polskich sklepów.

Pytany, czy nie obawia się, że UE może ponownie zablokować ten podatek, przyznał, że w tym momencie nie mamy jeszcze ostatecznego wyroku z Trybunału Sprawiedliwości UE, ale rzecznik Trybunału wskazał, że wyrok będzie dla nas pozytywny. „Mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca, najpóźniej dwóch będzie ostateczny wyrok” – powiedział minister.

Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2021 r. wpływy z podatku handlowego wyniosą ok. 1,5 mld.

Źródło: Bankier.pl
Oprac.: EW