TSUE: Podatek handlowy zgodny z prawem UE

Aktualności

TSUE: Podatek handlowy zgodny z prawem UE

16 marca 2021

Wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa – taki wyrok ogłosił dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowy podatek obowiązuje w Polsce od początku 2021 r. – wcześniej przez kilka lat znajdował się „w zawieszeniu”, gdy polski rząd oczekiwał na rozstrzygnięcie sprawy przez TSUE.

Polski rząd zaczął pobierać podatek handlowy już w styczniu, choć wtedy nie miał jeszcze pewności, że nowa danina zostanie utrzymana przez TSUE. Ostatecznie zdecydowano o jego wprowadzeniu, argumentując to wyrokiem Sąd Pierwszej Instancji UE, który w 2019 r. w sporze toczonym z Komisją Europejską przyznał rację Polsce.

Wpływy z podatku handlowego zostały zaplanowane przez rząd w budżecie na 2021 r. na poziomie ok. 1,5 mld zł.