Nowe wzory banderoli

Aktualności

Nowe wzory banderoli

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra finansów, w sprawie zmian oznaczenia wyrobów akcyzowych. Producenci alkoholu i papierosów będą musieli przygotować się na zmiany, mające wejść w życie od początku 2019 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zakłada wprowadzenie nowych, zmniejszonych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy oraz określenie sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na twarde opakowania jednostkowe papierosów.

Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania regulacji dotyczących znaków akcyzy do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany wymiarów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych (z 45×22 mm na 32×16 mm) oraz sposobu ich nanoszenia na opakowania jednostkowe papierosów.

Projekt rozporządzenia zakłada również wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmodyfikowanych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, które będą zawierały kod 2D. W 2015 r. wprowadzono kod 2D na banderolach na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy. Jest to zatem kontynuacja procesu.

Kod ten zawierał będzie numer banderoli, zakodowaną informację na temat serii i zakodowany rok wytworzenia banderoli. Wprowadzenie kodu 2D umożliwi łatwiejszą, sprawniejszą weryfikację przez konsumentów legalności produktu oraz autentyczności umieszczonej na nim banderoli, bowiem po zeskanowaniu kodu osoba sprawdzająca otrzyma komplet informacji na temat weryfikowanej banderoli. Jest to zatem nowoczesne rozwiązanie, przyspieszające i poprawiające efektywność sprawdzania autentyczności banderoli.

Dodatkowo, kod 2D podniesie stopień zabezpieczenia banderol przed ich fałszowaniem, nie generując dodatkowych kosztów po stronie podmiotów stosujących znaki akcyzy. Należy również wskazać, że nie ulegnie zmianie wysokość kosztów wytworzenia znaków akcyzy zawierających kod 2D.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Foto: Pixabay