NIK o gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych

Gospodarka

NIK o gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych

11 stycznia 2021

Według NIK szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym są niewielkie.

Przede wszystkim Najwyższa Izba Kontroli główne przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w wolnym tempie prac koncepcyjnych i legislacyjnych – zarówno Ministerstwa Klimatu, jak i Ministerstwa Rozwoju i braku wiedzy samych resortów o skali problemu. Ponadto na poziomie centralnym jak i lokalnym brakuje akcji informacyjnej, ukierunkowanej stricte na zapobieganie powstawaniu odpadów. Można się spodziewać, że zgodnie z wytycznymi NIK zmiany w tej kwestii, choć na razie dotyczyć będą potrzeby prac na poziomie systemowym, to wcześniej czy później dotkną samych producentów, dystrybutorów czy detalistów, na których nałoży się zwiększone obowiązki, choćby w zakresie raportowania ilości zużytych opakowań sztucznych, a wkrótce i pełniejszego udziału w budowaniu  gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przykładowo Minister Klimatu do tej pory nie przesądził o zasadności wdrożenia i ewentualnym kształcie systemu kaucyjnego dla opakowań, chociaż ekspertyzę zewnętrzną w tym zakresie przygotowano pod koniec 2017 roku. Nie opracowano również mechanizmów wspierania ekoprojektowania opakowań oraz nie usprawniono systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Minister nie doprowadził jeszcze do przeniesienia na grunt prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych. Jak najszybsze określenie obowiązujących wymogów ma znaczenie dla firm produkujących opakowania, które potrzebują czasu na przygotowanie się do nowych rozwiązań, które zaczną obowiązywać do końca 2024 r.

Ponadto NIK sugeruje niezbędną nowelizację  przepisów art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w sposób umożliwiający podejmowanie przez marszałków województw działań windykacyjnych w przypadkach niedokonania przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach wpłaty za publiczne kampanie edukacyjne lub wpłaty w wysokości niższej od należnej, poprzez dodanie zapisów o stosowaniu w odniesieniu do ww. opłat odpowiednio przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

źródło: NIK
oprac.: OT