77% Polaków segreguje odpady opakowaniowe

Gospodarka

77% Polaków segreguje odpady opakowaniowe

Ponad 77% Polaków deklaruje, że segreguje odpady opakowaniowe. Ten odsetek nie zmienił się w porównaniu do ubiegłego roku. Tak wynika z  cyklicznego badania społecznego, przygotowanego na zlecenie Fundacji ProKarton przez firmę badawczą Kantar, pokazały, że Polakom nie jest obojętny stan środowiska naturalnego. 

Fundacja ProKarton od 2013 przeprowadza cykliczne badania społeczne, sprawdzające wiedzę Polaków na temat zasad selektywnej kartonów do płynnej żywności. Wyniki badania porównane zostały z wynikami z poprzednich lat, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jak zmienia się nastawienie Polaków do segregacji i recyklingu z roku na rok.

Porównując wyniki tegorocznego badania z zeszłorocznymi można zaobserwować, że podejście Polaków do prawidłowej segregacji odpadów nie zmieniło się w porównaniu do 2020 roku. Tak jak w zeszłym roku, 77% ankietowanych deklaruje, że selektywnie zbiera odpady opakowaniowe. Ten wysoki odsetek cieszy, jednocześnie widać jednak, że nadal potrzebne są działania edukacyjne i informacyjne, które dotrą do pozostałej części społeczeństwa.

Na poprawną segregację odpadów częściej uwagę zwracają kobiety, trzydziesto- i czterdziestolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem, z największych polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz z województwa łódzkiego. Najrzadziej odpady segregowane są przez najstarszych i najmłodszych badanych, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańców miast 10-19 tys. oraz z województw dolnośląskiego i pomorskiego.

– Tegoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że ponad połowa Polaków prawidłowo segreguje kartony po płynnej żywności wrzucając je do żółtego pojemnika – komentuje Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton. – Jest to ważna wiadomość, ponieważ selektywna zbiórka pozwoli odzyskać z kartonów cenne surowce wtórne, które można wykorzystać do ponownej produkcji, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku kartonów do płynnej żywności z celulozy poddanej recyklingowi możemy wyprodukować tekturę falistą czy ręczniki papierowe, natomiast z całych rozdrobnionych kartonów wytwarzane są wióropodobne płyty wykorzystywane w przemyśle meblowym. Z tegorocznego badania wynika także, iż co czwarty ankietowany nie zwraca uwagi, do którego pojemnika wyrzuca kartony po mleku czy sokach. Mobilizuje to nas do zintensyfikowania działań informacyjnych i promujących selektywną zbiórkę tego rodzaju opakowań – dodaje.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone we wrześniu przez instytut badawczy Kantar i objęło reprezentatywną próbę 1008 osób.

źródło: informacja prasowa