Nieuczciwe praktyki handlowe pod okiem UOKiK

Aktualności

Nieuczciwe praktyki handlowe pod okiem UOKiK

13 lipca 2017

  • #handel
  • #Praktyki
  • #UOKiK

Od 12 lipca obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie handlowym produktami rolno-spożywczymi. UOKiK poinformował wczoraj, że jego bydgoska delegatura będzie zajmowała się eliminowaniem nieuczciwych praktyk handlowych. Ustawa na poprawić pozycję producentów żywności względem handlu i przetwórstwa.

Zgodnie ze stanowiskiem prezes UOKiK Marka Niechciała „przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców”.

Na mocy nowych przepisów zawiadomienie do UOKiK może zostać złożone przez przedsiębiorcę pokrzywdzony przez kontrahenta, w przypadku gdy łączna wartość obrotów między dostawcą, a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł. Ponadto obrót silniejszej strony umowy w poprzednim roku przekroczył 100 mln zł.

UOKiK może nałożyć karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokości 3 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym.

Szczegółowe informacje na temat ustawy można znaleźć na stronie internetowej http://przewagakontraktowa.uokik.gov.pl.