Nestlé Waters planuje regenerację lokalnych obiegów wody

Producenci

Nestlé Waters planuje regenerację lokalnych obiegów wody

29 czerwca 2021

Do 2025 roku Nestlé zrealizuje ponad 100 projektów o łącznej wartości 130 mln dolarów, wspierających regenerację lokalnych obiegów wodnych wokół swoich 48 rozlewni wody na całym świecie – również w Polsce. Podjęte działania mają sprawić, by od 2025 roku w naturze pozostawało więcej wody, niż Nestlé pobiera dla swojej działalności w biznesie Waters.

Nestlé wzmocni swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wody – w tym poszerzy współpracę z partnerami, a także będzie wspierać lokalne rozwiązania umożliwiające regenerację ekosystemów w obszarach zlewni wokół 48 zakładów rozlewniczych firmy.

Nowe inicjatywy stanowią rozwinięcie zobowiązania z 2017 roku, zgodnie z którym do 2025 roku wszystkie zakłady Nestlé Waters otrzymają certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS). Standard ten wymaga od użytkowników zasobów wody zrozumienia, jakie są wyzwania w tym obszarze, a także wspólnego działania w ich obliczu. Rozlewnia Nestlé Waters w Nałęczowie otrzymała ten prestiżowy, międzynarodowy certyfikat jako pierwsza fabryka w Polsce.

W celu wsparcia regeneracji lokalnych obiegów wodnych Nestlé do 2025 roku zrealizuje ponad 100 różnorodnych, wymiernych projektów. By pomóc w ich realizacji, firma zainwestuje 120 mln CHF (130 mln USD).

– Dziś przyspieszamy naszą podróż, której celem jest wspieranie regeneracji lokalnych obiegów wodnych oraz rzucamy sobie wyzwanie, aby podjąć nowe, odważne kroki. Chcemy aktywnie pomagać w ochronie zasobów wodnych wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Aby to osiągnąć, będziemy współpracować z szeregiem partnerów w celu opracowania projektów, które odpowiedzą na lokalne potrzeby – mówi Muriel Lienau, dyrektor Nestlé Waters w regionie EMENA.

Zmiany klimatyczne, rosnące zużycie wody, urbanizacja i problemy z infrastrukturą to tylko niektóre z czynników wpływających na pogorszenie naturalnego obiegu wody. Tendencje te zakłócają przewidywalność opadów i dostęp do czystej wody. Dodatkowo zaś wzrastające temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe wywołują więcej powodzi i susz.

Działania w Polsce
Obecnie Nestlé Waters rozwija współpracę ze społecznością lokalną Nałęczowa, gdzie zlokalizowany jest zakład rozlewniczy firmy, w którym do butelek trafia m.in. naturalna woda mineralna Nałęczowianka. Obecnie Nestlé Waters prowadzi badania mikrobiologiczne ważnej dla regionu rzeki Bystrej, analizując dane z pięciu różnych punktów pobrania próbek. Firma konsultuje wyniki pomiarów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie, poszukując wspólnych możliwości, wspierających poprawę jakości i czystości wody.

Dodatkowo Nestlé Waters inwestuje w kanalizację w sołectwie Cynków, położonym w sąsiedztwie rozlewni. Rozbudowa linii głównej kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją przepompowni stworzy możliwość podłączenia gospodarstw domowych, które dotychczas nie korzystały z kanalizacji. Inwestycja poprawi także bezpieczeństwo środowiskowe, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia lokalnej rzeki Bochotniczanki. Firma prowadzi także konsultacje z lokalnymi interesariuszami nad kolejnymi projektami w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami wody.