Nestlé Waters intensyfikuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Aktualności

Nestlé Waters intensyfikuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

06 sierpnia 2020

  • #Nestle Waters

Producent wody butelkowanej zapowiada osiągnięcie neutralności węglowej, rozwijanie zrównoważonego wykorzystywania zasobów wody, a także zwiększenie stosowania tworzyw z recyklingu w ciągu 5 lat. Zobowiązania objęły wszystkie produkty, marki i oddziały Nestlé Waters – również w Polsce.

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, Nestlé Waters zainwestuje w projekty mające na celu redukcję lub neutralizację emitowanego dwutlenku węgla dla całego portfolio produktów do 2025 roku. W tej kwestii priorytetowo traktowane będą międzynarodowe marki Perrier, S.Pellegrino i Acqua Panna, które mają osiągnąć te cele już do 2022 roku.

W ramach strategii zrównoważonego zarządzania zasobami wody, firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. Woda ma trafiać do środowiska poprzez różnorodne działania, jak np. projekty odzysku, programy oszczędnościowe, wykorzystywanie wód deszczowych czy ulepszanie irygacji gleby. Inicjatywy mogą także obejmować poprawianie jakości zasobów wody przez m.in. promocję zrównoważonych praktyk rolniczych i zapobieganie zanieczyszczeniom. Równocześnie Nestlé Waters kontynuuje proces certyfikacji wszystkich swoich zakładów na całym świecie zgodnie z międzynarodową normą Alliance for Water Stewardship (AWS). 

Trzeci element z nowego katalogu zobowiązań dotyczy opakowań. Już dziś 100 proc. opakowań, wykorzystywanych przez Nestlé Waters, nadaje się do recyklingu lub ponownego użycia. W ramach szerzej zakrojonych działań, mających na celu wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, Nestlé Waters zobowiązuje się do zmniejszenia o połowę zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie w butelkach większej ilości PET z recyklingu (rPET) oraz wdrażanie alternatywnych systemów dostaw.

Najnowsze wdrożenia prośrodowiskowe w Polsce 

Przykładem inwestycji i inicjatyw w zakresie ochrony środowiska mogą być rozwiązania wdrożone w rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie – w ciągu 5 lat zakład zmniejszył zużycie energii całkowitej o 24% (2019 vs 2014 r.). W ostatnim czasie rozlewnia zredukowała także o ok. 48% ilość wody wykorzystanej w zakładzie na 1 l wody butelkowanej (pierwsze półrocze 2020 vs pierwsze półrocze 2019 r.), co przełożyło się na zaoszczędzenie ok. 102 tys. l wody w ciągu pół roku. 

W tym roku rozlewnia w Nałęczowie odnowiła certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS), który w 2019 r. uzyskała jako pierwszy zakład w Polsce. Jest on przyznawany zakładom, które dbają o zasoby wody z korzyścią dla lokalnych społeczności. 

– Certyfikat AWS dla naszego zakładu stanowi dowód, że jesteśmy nie tylko odpowiedzialnym użytkownikiem miejscowych wód, ale też monitorujemy bieżące wyzwania, identyfikujemy zagrożenia i poszukujemy rozwiązań w tym zakresie. To także zobowiązanie do dalszego doskonalenia – mówi Artur Młotek, Dyrektor Operacyjny Nestlé Waters Polska. 

Dodatkowo Nestlé Waters w coraz szerszym zakresie stosuje tworzywa z recyklingu – wprowadziło na polski rynek już dwa warianty naturalnej wody mineralnej w butelkach wykonanych w 50 proc. z rPET oraz planuje kolejne.

opr. red.