Największe wyzwania dla polskich firm w 2019 r.

Aktualności

Największe wyzwania dla polskich firm w 2019 r.

13 marca 2019

  • #badanie opinii
  • #Deloitte

Dyrektorzy finansowi (CFO) w Polsce mają mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka niż CFO z regionu. Częściej spodziewają się także wzrostu kosztów, spadku rentowności i marż operacyjnych. Jak zauważają autorzy badania „Central Europe CFO Survey 2019” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, opinie dotyczące rozwoju gospodarczego i niepewności finansowej firm w Polsce są spolaryzowane.

Wysoki poziom niepewności w firmach deklaruje 49% CFO, a niski 33%. Większość dyrektorów uważa sztuczną inteligencję za przydatną lub bardzo przydatną, jednak wprowadziło ją zaledwie 25% firm w Polsce.

Dyrektorzy finansowi mają podzielone opinie na temat rozwoju polskiej gospodarki. 40% ankietowanych przez Deloitte spodziewa się w 2019 r. wzrostu PKB powyżej 2,6%, podczas gdy aż 44% przewiduje bardzo niewielkie zmiany na poziomie maksymalnie 0,5%. W Europie Środkowej opinie są bardziej wypośrodkowane – 35% spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 1,6-2,5%, a jedynie 8% oczekuje podwyżki ponad 3,5%.

Dużą różnicę widać także w opiniach polskich CFO na temat niepewności gospodarczej i finansowej firm – jedynie 18% określa swój poziom niepewności jako „normalny”, podczas gdy w krajach regionu jest to ponad 54%. CFO w Polsce częściej niż inni dyrektorzy finansowi oceniają poziom niepewności jako wysoki (49% vs 35%), ale również częściej oceniają go jako niski (33% vs 11%). W konsekwencji polskich dyrektorów wyróżnia niższa skłonność do podejmowania ryzyka. Według nich największym zagrożeniem dla rozwoju lub stabilności finansowej firm jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, w szczególności związanych z siłą roboczą oraz transportem.

– Nasi badani spodziewają się również wzrostu kosztów dla firm w obszarze podatków. Największe różnice oczekiwań dotyczą kosztów związanych z podatkami oraz rezerwami na należności nieściągalne. Dodatkowo podwyżek CIT obawia się 39% dyrektorów – aż o 23 p.p. więcej niż w regionie, a podwyżek VAT – 21% dyrektorów, czyli o 10 p.p. więcej –mówi Robert Nowak, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, Lider Programu CFO w Polsce, Deloitte.

CFO w Polsce są również mniej optymistyczni w ocenie perspektyw finansowych spółek, przewidywanej rentowności i marż operacyjnych. Aż 42% dyrektorów w Polsce i jedynie 21% w regionie Europy Środkowej uważa, że perspektywa finansowa ich firm pogorszyła się w ciągu ostatniego półrocza. Wzrostu poziomu zadłużenia firmy obawia się 47% dyrektorów w Polsce. Są oni jednak bardziej optymistyczni w kwestiach możliwości obsługi zadłużenia – aż 46% oczekuje wzrostu (vs 37% w regionie). Restrukturyzacja i wzrost przychodów poprzez przejęcia to dwie najczęściej wskazywane kluczowe strategie na najbliższe 12 miesięcy – zarówno przez CFO z Polski, jak i ogółem z regionu Europy Środkowej.

Foto: Pixabay