Deloitte: Niemal 60% Polaków zmieniło swoje przyzwyczajenia, by chronić środowisko

Gospodarka

Deloitte: Niemal 60% Polaków zmieniło swoje przyzwyczajenia, by chronić środowisko

Ponad trzy czwarte Polaków oszczędza energię elektryczną oraz stara się unikać marnowania żywności. Jak wynika z 41. edycji badania Global State of the Consumer Tracker, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, jesteśmy świadomi, że zmiany klimatu to efekt szkodliwej działalności człowieka. Jednocześnie ponad jedna trzecia badanych uważa, że zrównoważone produkty kosztują zbyt dużo, a 53% wysoka cena powstrzymuje przed ich zakupem. Jednocześnie głównym czynnikiem determinującym nasze zachowania konsumenckie pozostaje inflacja. Niemal 80% mieszkańców Polski spodziewa się w najbliższym czasie wzrostu cen żywności, trzy czwarte wzrostu rachunków za prąd i/lub gaz, a 66% podniesienia cen benzyny.

Siedmiu na dziesięciu Polaków uważa, że to człowiek jest winny zmianom klimatu. Jedynie 11% jest przeciwnego zdania. Ponad połowa (58%) zgadza się z poglądem, że problem ten jest naglący i wymaga natychmiastowego działania. Najbardziej martwi nas zanieczyszczenie środowiska, w tym jakość powietrza i wody, jak również szkodliwy wpływ na otoczenie plastiku czy odpadów chemicznych.

Ponad połowa badanych (56%) przyznaje, że zmieniła swoje zachowanie i zwyczaje konsumenckie ze względu na środowisko oraz klimat. Najczęściej objawia się to w oszczędzaniu energii i wody, które deklaruje odpowiednio 78 i 68% ankietowanych Polaków. Niemal 80% stara się nie marnować żywności, a 72% kupuje tylko to, czego potrzebuje. Prawie połowa badanych (48%) stara się ograniczać wysokoemisyjne środki transportu.

Jakie produkty uznajemy za najbardziej „zrównoważone” z punktu widzenia ich wpływu na środowisko? Zdaniem 62% to te, które zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, a dla 50% istotna jest mniejsza ilość energii potrzebna do ich wytworzenia. Nieco więcej niż połowa respondentów docenia produkty wykonane z naturalnych materiałów. Ponad 40% deklaruje, że w ostatnich tygodniach kupowało towary, które można uznać za „zrównoważone”, ale co ciekawe prawie tyle samo osób nie jest pewne, czy kupowane przez nich produkty można zaliczyć do tej kategorii.

– Pokazuje to, jak wiele należy jeszcze zrobić w kwestii edukacji, którą powinni zainicjować producenci, jak i sieci handlowe. Coraz większa liczba konsumentów jest świadoma i z rozwagą dokonuje wyborów zakupowych. Nie zmienia to faktu że wciąż wiele osób nie czyta etykiet, a nawet jeżeli to robi, to nie wie, na co zwrócić uwagę – mówi dr Marta Karwacka, starsza menedżerka, Sustainability Consulting CE, Deloitte

Zrównoważone, znaczy droższe

Dobra „zrównoważone” najłatwiej nam znaleźć w sklepie spożywczym (33%) lub na półce z chemią domową (28%). Jeżeli chodzi o żywność, to z punktu widzenia wpływu na środowisko jako najkorzystniejsze postrzegamy świeże produkty (79%). Odzież, w tym przede wszystkim tą, którą określamy mianem „casualowej” zaliczamy również do tej kategorii (70%). Niemal połowa badanych (47%) kojarzy tego typu towary z papierem, wymieniając przy tym papier toaletowy, ręczniki papierowe czy chusteczki (47%). Z kolei wśród kosmetyków respondenci wyróżnili produkty do włosów (27%), produkty do makijażu (25%) oraz mydła i żele do mycia (23%).

Z czym kojarzą się nam zakupy zrównoważone? Przede wszystkim postrzegamy je jako droższe (36%). Ponad jedna trzecia respondentów (34%) uważa, że trzeba za nie zapłacić nawet o 20% więcej niż normalnie.

– Najczęściej wskazywaną przyczyną braku decyzji o zakupie produktów ekologicznych i zrównoważonych jest ich wysoki koszt. Wymienia go ponad połowa ankietowanych. Jedna czwarta respondentów jest przyzwyczajona do produktów, których używa obecnie i nie chce z nich rezygnować. Nasze badanie pokazuje więc, że aspekt cenowy w czasach wysokiej inflacji ma kluczowy wpływ na decyzje zakupowe – dr Marta Karwacka

Obawy o stan finansów

Ponad 60% Polaków uważa, że ceny produktów nie utrzymają się na obecnym poziomie. Niemal 80% spodziewa się w najbliższym czasie wzrostu cen żywności, trzy czwarte wzrostu rachunków za prąd, i/lub gaz, a 66% podniesienia cen benzyny.

Optymizmu nie widać zresztą w większości badanych krajów. Najbardziej negatywne nastroje odczuwane są w RPA (77%), Irlandii oraz Hiszpanii (po 76%).

– Inflacja nieustannie determinuje postawy Polaków podczas zakupów. Rosnące ceny mają faktyczny wpływ na naszą siłę nabywczą, ale w równym stopniu wpływają też na poczucie bezpieczeństwa. To wszystko sprawia, że najbardziej martwimy się o swój portfel. Takie obawy wyraża 51% Polaków. To o 4 p.p. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jest to też główny powód naszych niepokojów – Anna Rączkowska, partnerka, Consumer Industry, Deloitte

Z kolei 45 proc. respondentów martwi się stanem swojego zdrowia, a 35% niepokoją sprawy prywatne.

Zgodnie z deklaracją 46% badanych ma odłożone pieniądze na koniec miesiąca, czego nie może o sobie powiedzieć 38% ankietowanych. Aż 54% respondentów nie jest przygotowanych finansowo na nieprzewidziane wydatki. Niemal dwie trzecie (61%) ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą niż rok temu. Przeciwnego zdania jest co czwarty uczestnik badania.

Ponad połowa Polaków (56%) nie ma problemu z regulowaniem nadchodzących płatności, podczas gdy 22% może mieć z tym trudności. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych odkłada poważniejsze wydatki na później. Niemal ponad jedna czwarta (24%) nie musi podejmować takich decyzji. Nieco ponad jedna trzecia ankietowanych (35%) deklaruje, że jest w stanie kupić sobie to, co sprawia im przyjemność, podczas gdy 45% nie widzi obecnie takiej możliwości.