Dyskonty na rzecz ochrony środowiska

Detal/Hurt

Dyskonty na rzecz ochrony środowiska

Blisko 1000 zmodernizowanych placówek w ostatnich 3 latach, w których obniżono zużycie energii o 15%, a emisje CO2 zredukowane o ponad 30% w porównaniu do 2017 roku. Ochrona środowiska jest jednym z pięciu filarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka. Zakłada podejmowanie działań w całym łańcuchu wartości w obszarach związanych ze zmianami klimatu, ekoprojektowaniem opakowań, zarządzania odpadami, bioróżnorodności oraz edukacji. W 2022 roku Biedronka prowadziła szereg działań na rzecz ochrony środowiska.

Ograniczenie emisji

Biedronka ograniczyła ślad węglowy związany z jej działalnością aż o 32% w zakresie 1 i 2 (liczonych zgodnie z protokołem GHG) w porównaniu do roku 2017. Co więcej, za te działania sieć otrzymała pierwszą gwiazdkę w programie Lean&Green dzięki redukcji emisji CO2 w obszarze logistyki o 20% w ciągu ostatnich 4 lat.

– Działania prośrodowiskowe Biedronki to wynik kompleksowego podejścia do strategii zrównoważonego rozwoju oraz włączenia w jej realizację wszystkich naszych pracowników.  Każdy z nas jest zaangażowany w działania mające na celu zmniejszenie wpływu sieci na środowisko naturalne, ponieważ zmieniamy się praktycznie w każdym aspekcie naszej działalności. Dobro środowiska wymaga pracy zespołowej i tak właśnie to czynimy w Biedronce – Agnieszka Koc, dyrektorka ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Modernizacja placówek

W 2022 Biedronka wyremontowała 367 sklepów (w 2021 roku – 334, w 2020 – 267 placówek). W planach na 2023 rok ma modernizację ponad 360 obiektów. Zakres przeprowadzonych prac remontowych jest szeroki i obejmuje wszelkie działania mające wpływ na redukcje zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej. We wszystkich odnawianych sklepach, jak również we wszystkich nowych, montowane są zamykane chłodziarki i zamrażarki, instalowane lub wymieniane jest oświetlenie na bardziej ekologiczne oświetlenie LED, montuje się  nowe instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany, wdrażany jest system zarządzania budynkiem (tzw. system BMS). Umożliwia on zarządzanie m.in. oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją i pozwala na tworzenie harmonogramów czasowych, dostosowywanie czasu działania do dni i godzin otwarcia oraz rejestrowanie, analizę oraz kontrolę zużycia mediów energetycznych obiektów należących do Biedronki. Sieć szacuje, że średnie zużycie energii w sklepach po remoncie spada o minimum 15%. Samo zastosowanie lodówek z zamykanymi drzwiami redukuje zużywaną przez nie energię o 45%.

Zielona energia

Biedronka wkroczyła również w najważniejszy etap rewolucji energetycznej.  Podpisana w czerwcu 2022 umowa, umożliwia montaż na dachach 2000 sklepów paneli fotowoltaicznych. Do końca 2022 roku już 118 placówek było wyposażonych w te instalacje. Co więcej, w ramach kolejnej, 15-letniej umowy sprzedaży energii elektrycznej (tzw. Power Purchase Agreement, PPA), z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce,  już od bieżącego roku energia elektryczna, która zasila sklepy i centra dystrybucyjne już w blisko 1/3 części pochodzi właśnie ze źródeł odnawialnych. Ten kontrakt zabezpiecza potrzeby energetyczne Biedronki na poziomie 78 GWh rocznie.

Szczęśliwi zapylacze i wesoła Miecia

W ramach działań prośrodowiskowych, na terenie nowo otwartego magazynu koło Olsztyna powstała łąka kwietna, gdzie stanęły hotele dla zapylaczy. Biedronka tradycyjnie uczestniczy jako partner w akcjach sprzątania regionów turystycznych o szczególnych walorach przyrodniczych w ramach akcji Czyste Tatry oraz Czysty Bałtyk. Tradycyjnie w trakcie wakacji w Polskę rusza kultowa już „Miecia”, która w ramach podróży po kraju promuje pozytywne nawyki związane z segregacją odpadów. Działanie to realizowane jest wspólnie przez sieć Biedronka oraz Organizację Odzysku Opakowań Rekopol.

Ekoprojektowanie

Sieć prowadzi również działania z zakresu edukacji klientów, wykorzystując do tego powierzchnie opakowań produktów marek własnych. Dzięki specjalnym piktogramom podpowiada klientom, jak odpowiednio segregować odpady. Co więcej, Biedronka prowadzi projekt zmiany opakowań, tak aby umożliwić ich recykling materiałowy. W ramach tego projektu w 2022 roku zmieniono ponad 150 opakowań produktów marek własnych zgodnie z zasadami ekoprojektowania, ograniczając użycie plastiku pierwotnego o ponad 1290 ton. Zasady ekoprojektowania są sukcesywnie implementowane przez dostawców Biedronki – dla których sieć prowadzi także szkolenia w formie webinaru dotyczącego polityki opakowaniowej sieci., W kwietniu 2023 roku wzięło w nim udział już ponad 1000 przedstawicieli firm, które współpracują z Biedronką.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Biedronka współpracuje z 144 organizacjami pożytku publicznego w ramach systemu niemarnowania żywności, obejmując tym samym ponad 74% wszystkich swoich placówek, które przekazały w 2022 roku 15 300 ton żywności, wspierając w ten sposób blisko 3 mln osób. Wśród organizacji odbierających nadającą się do spożycia niesprzedaną żywność są jadłodajnie, lokalne oddziały Caritas, czy Banki Żywności. Wspólnie z organizacjami sieć prowadzi również akcje informacyjne, które pomagają klientom lepiej gospodarować zakupioną żywnością, by ograniczyć straty i przeciwdziałać marnowaniu.

źródło: Biedronka

Przeczytaj także: 7 dobrych praktyk Henkel Polska w Raporcie FOB