Nadzwyczajne środki ochrony w sieci POLOmarket

Aktualności

Nadzwyczajne środki ochrony w sieci POLOmarket

Grupa POLOmarket jako jedna z pierwszych wprowadza, poza już wdrożonymi wszystkimi zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, dodatkowe nadzwyczajne środki ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa dla swoich pracowników oraz klientów.

W całej sieci, przy wszystkich stanowiskach kasowych, przy pomocy specjalnych taśm, zostały wyznaczone tymczasowe strefy bezpieczeństwa. Wyznaczone strefy zmniejszają ryzyko nadmiernego zbliżania, zarówno dla klientów, jak i personelu sieci, poprzez zachowanie rekomendowanej przez służby sanitarno-epidemiologiczne odległości od 1 do 1,5 m między klientem a kasjerem oraz między klientem przy kasie a klientami w kolejce. Wyznaczone taśmą ostrzegawczą strefy są miejscami, w których klient nie będzie mógł przebywać i zatrzymywać się – służą ona wyłącznie do szybkiego i bezpiecznego przejścia.

Oprócz wyznaczonych stref bezpieczeństwa dodatkowo we wszystkich sklepach sieci trwa montaż specjalnych przegród z tworzywa sztucznego, separujących dodatkowo kasjerów i klientów od siebie.

Oczywiście, poza opisanymi wyżej środkami, mając na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, w uzupełnieniu obowiązujących standardowo restrykcyjnych procedur Systemu HACPP (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności) i zgodnie z wszystkimi wcześniejszymi zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych obowiązują dodatkowe procedury i działania, takie jak między innymi:

1) poinformowanie i przeszkolenie wszystkich pracowników sklepów o podstawowych zasadach higieny i prewencji rekomendowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w związku z epidemią koronawirusa;

2) wyposażenie sklepów w dodatkowe specjalistyczne środki dezynfekujące do rąk na bazie alkoholu, a także środki dezynfekujące do powierzchni płaskich, wózków, rączek, blatów, kas, itd.;

3) zwiększenie częstotliwości dezynfekcji powierzchni, z którymi styka się wiele osób, tj. rączek i uchwytów wózków i stref tzw. przykasowych – zwłaszcza taśm kasowych. Wszystkie placówki zostały zaopatrzone także w odpowiednie zapasy rękawiczek jednorazowych, które są do dyspozycji pracowników.

4) ograniczenie liczby klientów obsługiwanych jednocześnie na sali sprzedaży.

5) informowanie klientów o konieczności zachowywania w miarę możliwości bezpiecznych odległości od innych osób na terenie sklepów minimum od 1 do 1,5m.

6) informowanie klientów o konieczności używania rękawiczek jednorazowych do pakowania produktów nieopakowanych, jak warzywa, owoce czy pieczywo.

7) rekomendowanie klientom płatności bezgotówkowych – kartami i telefonami komórkowymi, jako metody szybszej i bardziej bezpiecznej.

8) zwracanie uwagi wszystkim osobom z objawami kaszlu i kataru o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym zakrywania chusteczką lub łokciem, lub noszenia maseczki.

9) zaopatrzenie sklepów w dodatkowe specjalne instrukcje dla klientów i pracowników w formie papierowej (plakaty) oraz elektronicznej (komunikaty radiowe i wideo).

Sieć POLOmarket na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń i rekomendacje właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań. Ponadto Sieć wdrożyła szereg procedur zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem koronawirusa w swoich centrach logistycznych.

Grupa POLOmarket zapewnia też, sklepy sieci zapewniają ciągłość obsługi i odpowiedni poziom dostępności oferowanych produktów.