Nadchodzą duże zmiany w prawie ochrony konkurencji

Prawo

Nadchodzą duże zmiany w prawie ochrony konkurencji

03 marca 2021

Polskie przepisy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów zostaną dostosowane do unijnych regulacji – wynika z projektu nowelizacji, który przygotował UOKiK.

– Część założeń unijnej dyrektywy ECN+ jest już obecna w polskim prawie, jednak niektóre obszary wymagają dostosowania i doprecyzowania. Nowelizacja ustawy z jednej strony wzmacnia kompetencje organu antymonopolowego, z drugiej zwiększa poziom ochrony stron postępowania, czyli przedsiębiorców i osób fizycznych – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Docelowo pakiet nowych rozwiązań ma prowadzić do wzmocnienia ochrony konkurencji i konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności obrotu gospodarczego.

Projekt nowelizacji przewiduje łącznie kilkadziesiąt różnych zmian. UOKiK otrzyma np. możliwość nakładania za naruszenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie współpracują z prezesem UOKiK na etapie gromadzenia materiału dowodowego lub też przekazują nieprawdziwe informacje oraz dopuszczają się naruszeń związanych z kontrolą i przeszukaniem. Dotychczas za te praktyki groziła sankcja do równowartości 50 mln euro. Po zmianie ustawy ma to być kara do 3% obrotu w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Nowością będą też okresowe kary pieniężne. Sankcje te będą groziły m.in. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji prezesa UOKiK lub związanych z nimi wyroków sądowych. Mają one wynosić do 5% dziennego obrotu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym ich nałożenie.

Lista przewidywanych zmian obejmuje ponadto m.in. możliwość uzyskiwania informacji od osób fizycznych, wydawanie uzasadnienia zarzutów na etapie wszczęcia postępowania czy współpracę pomiędzy krajowymi urzędami.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 stycznia 2021 r.) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

– Bardzo istotna będzie również współpraca przy egzekwowaniu kar pieniężnych. W tej chwili napotykamy trudności w ściąganiu kar finansowych od podmiotów, które nie mają siedziby na terenie Polski lub nie posiadają w naszym kraju wystarczających aktywów. Dzięki implementacji dyrektywy ECN+ i nowelizacji polskich przepisów jeszcze łatwiejsza będzie egzekucja kar od podmiotów zarejestrowanych w państwach członkowskich UE – mówi prezes UOKiK.