Marcin Szymański prezesem do spraw technicznych w Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”

Aktualności

Marcin Szymański prezesem do spraw technicznych w Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”

18 stycznia 2022

Nowy rok 2022 r., to dla WSP „Społem” podobnie jak w roku ubiegłym czas ważnych zmian personalnych. Z końcem grudnia na emeryturę przeszedł p. Marek Sternik, który od 2003 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa ds. Technicznych. Jego miejsce, decyzją Rady Nadzorczej zajął p. Marcin Szymański. Nowy prezes posiada bardzo szerokie doświadczenie w wielu obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa – począwszy od kwestii stricte technicznych, przez marketing, na organizacji procesów produkcyjnych skończywszy.     

Nowo powołany Z-ca Prezesa do spraw Technicznych rozpoczął pracę w Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” w 1994 roku, tak więc z firmą związany jest od ponad ćwierćwiecza. Swoją karierę zawodową zaczął w pionie produkcyjnym, następnie znalazł się w dziale marketingu, a w kolejnych latach piastował coraz wyższe stanowiska kierownicze w komórkach odpowiedzialnych za utrzymanie zdolności produkcyjnych.

Na nowym stanowisku w Spółdzielni chciałbym skutecznie realizować długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Priorytetem w tej kwestii są przede wszystkim nowoczesne rozwiązania produkcyjne i szeroko rozumiane innowacje. Dlatego też w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną oraz na modernizacji aktualnie posiadanej infrastruktury technicznej. W perspektywie długofalowej, jako kluczową kwestię określiłbym dążenie do wdrażania nowych produktów, odpowiadających na potrzeby współczesnego – wymagającego – konsumenta. Planowane działania mam zamiar wprowadzać w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego firmy – mówi p. Marcin Szymański.

źródło: informacja prasowa