KZRSS Społem wybrał nową radę nadzorczą. Prezes Ryszard Jaśkowski otrzymał absolutorium

Aktualności

KZRSS Społem wybrał nową radę nadzorczą. Prezes Ryszard Jaśkowski otrzymał absolutorium

KZRSS Społem podczas 51. Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Serocku (15-17.11) udzielił absolutorium prezesowi – Ryszardowi Jaśkowskiemu i jego zastępcy – Rafałowi Płoskiemu na kolejne 4 lata, a także dokonał wyboru nowej 16 osobowej Rady Nadzorczej Związku. Podczas uroczystości środowisko prasy branżowej reprezentował wydawca „Poradnika Handlowca” Wiesław Generalczyk.

Podczas uroczystej kolacji, która poprzedzała obrady Zjazdu, zarząd KZRSS „Społem” w obecności 168 delegatów złożył specjalne podziękowania gościom – senatorom Jolancie Hibner i Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za wsparcie, jakiego udzielili spółdzielniom spożywców w czasie batalii o objęcie spółdzielczych, w tym GS-oskich piekarni „tarczą gazową”. Za skuteczne wprowadzenie poprawki do ustawy, która umożliwiła spółdzielniom korzystanie z taryfowanych cen gazu Zarząd KZRSS „Społem” wręczył senatorom odznaczenia „Zasłużony dla Społem”. Odznaczenia te otrzymali także Piotr Zgorzelski (wicemarszałek Sejmu RP) i Łukasz Schreiber (członek Rady Ministrów) którzy nie mogli osobiście stawić się na kolacji. Listy gratulacyjne nadesłali Krzysztof Gawkowski przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy oraz senator Waldemar Witkowski.

W uroczystości uczestniczył także Tadeusz Zagórski, prezes zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, który wręczył Ryszardowi Jaśkowskiemu prezesowi KZRSS „Społem” puchar za zasługi dla Kupiectwa Polskiego.

Robocza część zjazdu rozpoczęła się następnego dnia. Rozpatrzono sprawozdanie z działalności związku za lata 2020-2023 wraz z programem działania na lata 2024-2027. Członkowie zarządu Związku otrzymali absolutorium za okres upływającej kadencji, delegaci przyjęli też programowe założenia w działaniach związku i zrzeszonych spółdzielni.

Wśród zadań znalazło się m.in.: rozwój systemu wspólnych zakupów, wdrożenie projektu wspólnego sklepu, wspomaganie spółdzielni w promocji programu lojalnościowego „Społem”, promocja aplikacji mobilnej „Społem”, promocja marki własnej, poszerzenie współpracy z organizacjami spółdzielczymi w Europie wraz z podjęciem działań na rzecz stworzenia wspólnej marki COOP, współpraca z Ministerstwem Oświaty w zakresie szkoleń uczniów i utworzenie księgi znaku „Społem COOP”.

16 osobowa Rada Nadzorcza Związku:

 1. SZNAZA Wiesław – prezes zarządu „Społem” PSS w Elblągu
 2. KOBUS Hieronim – prezes zarządu „Społem” PSS w Garwolinie
 3. MICHALKIEWICZ Robert – prezes zarządu „Społem” PSS w Dobrym Mieście
 4. GRYNDA Ryszard – prezes zarządu „Społem” PSS w Grudziądzu
 5. CHWIEDUK Wiesława – prezes zarządu „Społem” PSS „Mazur” w Łęczycy
 6. TYLKOWSKA Anna – prezes zarządu „Społem” WSS „Śródmieście” w Warszawie
 7. WASĄŻNIK Ernest – prezes zarządu „Społem” PSS w Węgrowie
 8. BERLAK Mirosława – prezes zarządu „Społem” PSS w Wejherowie
 9. KĘDZIERSKI Marek – prezes zarządu „Społem” PSS w Wyszkowie
 10. KACZMARCZYK Ilona – prezes zarządu „Społem” PSS w Zawierciu
 11. KARBARZ Roman – członek zarządu „Społem” PSS w Stalowej Woli
 12. MAŁACHOWSKI Mariusz – prezes zarządu „Społem” PSS w Pile
 13. WYSOCZAŃSKI Emanuel – prezes zarządu „Społem” PSS w Barlinku
 14. PŁAWECKI Tomasz – prezes zarządu „Społem” PSS w Bochni
 15. SZCZOTOK Tomasz – prezes zarządu „Społem” PSS w Wodzisławiu Śląskim
 16. ZGONDEK Magdalena – prezes zarządu „Społem” PSS w Głogowie.

Nowo wybrana rada ukonstytuuje się i dokona wyboru prezydium na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 23 listopada br.