List Prezesa Lewiatan Holding do Premiera

Aktualności

List Prezesa Lewiatan Holding do Premiera

W obliczu szczególnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa, Wojciech Kruszewski, Prezes Lewiatan Holding wystosował list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w którym nakreślił obecną sytuację franczyzobiorców sieci Lewiatan oraz innych sieci handlowych na polskim rynku. Poniżej publikujemy pełną treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

wydarzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce stawiają nas przed nowymi wyzwaniami, którym niezwłocznie musimy sprostać. Zdajemy sobie sprawę z powagi tej nadzwyczajnej sytuacji oraz faktu, jak ważną rolę społeczną w zapewnieniu dostępu do żywności oraz podstawowych środków higieny pełni obecnie 3200 sklepów Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan oraz 30 000 naszych pracowników. Pragnę zwrócić uwagę Pana Premiera na szczególne, dramatyczne wręcz warunki, w jakich obecnie funkcjonują sklepy zaopatrujące polskie społeczeństwo w żywność: obawa personelu przed zarażeniem (skutkująca często zwolnieniami lekarskimi lub nawet przypadkami porzucania pracy), problemy ze skompletowaniem zatrudnienia (wzrost kosztów osobowych), olbrzymi wzrost kosztów działalności związany z zabezpieczeniem antybakteryjnym sklepów i działaniami profilaktycznymi (problem z dostępem do artykułów dezynfekcyjnych, wysoki wzrost cen), galopujące ceny zakupu wybranych kategorii produktów (np. mięso, środki czystości, artykuły higieniczne, towary sypkie i masowe, konserwy i żywność wysoko przetworzona), co skutkuje obniżeniem marży sklepów, a tym samym poziomu ich rentowności. W tak trudnej sytuacji niezbędne są natychmiastowe działania pomocowe dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, które pozwolą im przetrwać tę nadzwyczajną sytuację, utrzymać zatrudnienie i zachować perspektywę działania w przyszłości. Wśród postulatów najczęściej zgłaszanych przez ponad 2100 franczyzobiorców naszej Sieci, są między innymi:

  • przejęcie przez ZUS na okres 6 miesięcy wypłaty zasiłku chorobowego od początku okresu zwolnienia (z uwagi na dużą absencję pracowników, głównie kobiet, na skutek opieki nad dziećmi oraz szerokiego zakresu kwarantanny),
  • przesunięcie płatności składek ZUS,
  • odroczenie płatności CIT i PIT,
  • przesunięcie wprowadzenia zmiany stawek VAT oraz nowej struktury JPK, która ma zostać wprowadzona od 1 kwietnia,
  • przesuniecie terminu złożenia rocznego e-sprawozdania finansowego z 31 marca,
  • umożliwienie uzyskiwania nieoprocentowanych kredytów, gwarancje kredytowe i odroczenie spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych oraz rat leasingowych,
  • pomoc w dostępie do środków dezynfekcyjnych,
  • stworzenie specjalnego systemu pomocy przedsiębiorcom i pracownikom na wypadek konieczności unieruchomienia sklepu ze względów epidemicznych.

Jestem głęboko przekonany, że szybko przedsięwzięte działania pomocowe pozwolą nam efektywnie kontynuować misję zabezpieczenia polskich rodzin w żywność, a także umożliwią sprawniejsze funkcjonowanie niewielkich przedsiębiorstw zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. Proszę więc o rozważenie powyższych propozycji i rychłe podjęcie prac legislacyjnych w celu ratowania sytuacji całego handlu spożywczego, organizowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z poważaniem,

Wojciech Kruszewski,

Prezes Zarządu Lewiatan Holding