Lidl Polska angażuje się w ochronę środowiska

Detal/Hurt

Lidl Polska angażuje się w ochronę środowiska

Zmiany klimatu to jeden z najważniejszych problemów, z jakim mierzy się ludzkość. Dlatego konieczne są zdecydowane działania, także na poziomie biznesu. Lidl Polska od lat angażuje się w poprawę ochrony klimatu poprzez prowadzenie działań zarówno wewnątrz firmy, jak i w łańcuchu dostaw.

Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania – dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które powstają w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl. Efektem ma być osiągnięcie do 2030 r. redukcji emisji operacyjnych CO2 we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

Wyeliminowanie plastikowych odpadów „od ręki” i „raz na zawsze” jest niemożliwe. Jednak minimalizowanie zużycia plastiku i zamykanie jego obiegu w gospodarce jest konieczne. Dlatego Lidl Polska od 2018 r. konsekwentnie realizuje strategię REset Plastic. Strategia REset Plastic zakłada, że do 2025 r. Lidl zmniejszy zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych do 20% oraz, że 100% plastikowych opakowań marek własnych będzie nadawało się w maksymalnym stopniu do recyklingu. Chcąc ograniczyć ilość plastikowych opakowań, część bio warzyw i owoców jest znakowanych światłem naturalnym.

W 2020 r. Lidl Polska przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, w ramach którego podmioty z różnych branż i sektorów gospodarki dążą do zbudowania zamkniętego obiegu plastiku. Kluczowym celem Paktu jest ochrona środowiska naturalnego, ale inicjatorzy zwracają również uwagę na wartość plastiku jako surowca.

– Współprace i partnerstwa, m.in. z Polskim Paktem Plastikowym, pomagają nam lokalizować źródła problemu, znajdować efektywne rozwiązania, a także inspirować innych do zmian. Wierzymy, że kwestia ochrony środowiska dotyczy wszystkich, dlatego tylko spójne i konsekwentne działania pozwolą nam osiągnąć cel, jakim jest redukcja plastiku komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Minimalizacja zużycia plastiku to nie jedyny element związany z troską o środowisko. Kolejnym, nie mniej ważnym, jest redukowanie śladu węglowego, m.in. poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii i stosowanie odpowiednich technologii. W 2020 r. Lidl Polska wdrożył System Zarządzania Energią, zgodny z normą ISO 50001, który wspomaga optymalizację zużycia energii w firmie.

źródło: informacja prasowa