Lidl Fair Pay

Aktualności

Lidl Fair Pay

01 lutego 2019

  • #Lidl
  • #Lidl Fair Pay
  • #Retail Summit

Równe traktowanie pracowników, w tym równość w kwestii płac, powinno być priorytetem każdego pracodawcy. Określa to m.in. punkt 5 zapisany w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Sieć Lidl przykłada dużą wagę do równego traktowania swoich pracowników. Zwieńczeniem tych działań jest ustanowienie nagrody Lidl Fair Pay, która zostanie pierwszy raz przyznana podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit organizowanej przez European Conferences United.

Wysokość płac powinna być kształtowana w oparciu o merytoryczne kwestie takie jak: wykształcenie, doświadczenie czy umiejętnościach, a nie płeć. Kwestię te określają Cele Zrównoważonego Rozwoju ustanowione przez ONZ. To 17 punktów, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 r. Cel 5. to wzmocnienie równości płci i pozycji kobiet oraz dziewcząt. Jednym z zadań zawartych w tym postulacie jest właśnie równość płacowa. 

Chcąc zwrócić uwagę na kwestię równości płac i wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne Lidl Polska ustanowił nagrodę Lidl Fair Pay. Zostanie ona przyznana po raz pierwszy podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit dla producenta FMCG, którego polityka wynagrodzeniowa pomiędzy kobietami, a mężczyznami jest równa.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem tej nagrody jest wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej, do dzielenia się swoimi inicjatywami i wspierania rozwoju rynku.

Zdobądź uznanie jako lider równości w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn i powiększ reputację Twojej firmy na rynku

Zostań pracodawcą dla najlepszych talentów poszukujących przyszłościowych organizacji

Świętuj swoje osiągnięcia i doceniaj ciężką pracę ludzi w Twojej firmie, którzy wprowadzali zmiany

Stwórz kryteria porównawcze dla standardów, aby zobaczyć, jak Twoja firma wygląda na tle branży czy całego rynku

Spotkaj się z podobnie myślącymi przedstawicielami firm i zainspiruj się

W konkursie mogą wziąć udział tylko te firmy z branży FMCG, które wynagradzają rynkowo oraz są zarejestrowane w Polsce. Preferowane będą podmioty,  które zatrudniają do 500 osób. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się między 28 stycznia a 22 lutego 2019 r., nagroda zostanie przyznana podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit w dniu 3 kwietnia br. w Warszawie w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre.

Zgłoś udział: http://retail-conferences.com/lidl-fair-pay/