Liczba bezrobotnych najniższa od 1990 r.

Aktualności

Liczba bezrobotnych najniższa od 1990 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,9% i w porównaniu do maja zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej miliona, do 969 tys. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 1,1 punktu procentowego niższa niż rok temu. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 33,1 tys. w porównaniu z majem br. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek w stosunku rocznym odnotowano w woj. warmińsko – mazurskim (4,8%), zachodniopomorskim (4,7%) oraz lubuskim (4,4%).

W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów 137,4 tys. ofert miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najwięcej miejsc pracy zgłoszono na Mazowszu (18,08 tys.), Śląsku (16,9 tys.) oraz Dolnym Śląsku (16,1 tys.).

Począwszy od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie był tak niski, natomiast identyczny poziom stopy bezrobocia po raz ostatni odnotowano w listopadzie 1990 r.

Tylko województwo warmińsko-mazurskie ma dwucyfrową stopę bezrobocia, w pozostałych województwach wartość ta nie przekracza 9%. Najniższa występuje w województwach: wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,6%), małopolskim (4,8%) oraz pomorskim (4.9%).