Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu

Aktualności

Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce była o 100 tys. niższa niż w analogicznym miesiącu rok temu, to jednocześnie jest to trzeci miesiąc z rzędu, gdy bezrobocie rośnie – osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2019 r.

Póki co nie ma jeszcze powodów do niepokoju – zimowe miesiące nigdy nie sprzyjają zatrudnieniu i każdego roku liczba bezrobotnych w tym okresie rośnie. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła na koniec roku 5,5%, choć jeszcze w październiku wynosiła dokładnie 0,5 p.p. Jednocześnie jest to wynik o 0,6 p.p. lepszy względem stycznia 2019 r. Według MRPiPS to najniższy wskaźnik bezrobocia w styczniu od 1991 r. Zgodnie ze wstępnymi danymi liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu wyniosła 119 tys., tym samym zanotowano wzrost o 40,7 tys. w porównaniu do grudnia 2019 r.

Foto: Pixabay