KUPS: Podwyżka VAT na napoje owocowe niebezpieczna dla polskich sadowników

Aktualności

KUPS: Podwyżka VAT na napoje owocowe niebezpieczna dla polskich sadowników

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wielokrotnie apelowała do Rządu RP o nieprzyjmowanie zmian, zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie podwyżki podatku VAT z 5% do 23% na napoje z min. 20% udziałem soków lub przecierów z owoców i warzyw. Apele były głosem w imieniu polskich sadowników, zrzeszonych w wielu organizacjach branżowych, grupach producenckich, indywidualnych producentów owoców, a także w imieniu firm skupujących owoce, przetwórców i producentów napojów oraz lokalnych samorządów.

Wspólną opinię, podpisaną przez ponad 200 sygnatariuszy podziela szereg instytucji, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niezależne instytuty eksperckie oraz posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podwyżka VAT na napoje owocowe i warzywne zawierające 20% i więcej soku lub przecieru zrujnuje prężnie działający rynek produktów tej kategorii i przyniesie olbrzymie straty dla polskich sadowników i rolników. Mimo tej argumentacji rząd zdecydował o przyjęciu nowelizacji i skierowaniu jej do dalszych prac legislacyjnych.

Proponowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki VAT na napoje owocowe i warzywne zawierające min. 20% soku z obecnych 5% do 23%, będzie odczuwalna dla wielu grup polskiej gospodarki, o czym ostrzega się od kilku miesięcy. Wzrost podatku aż o 18 pkt. proc., oznacza nie tylko obciążenie dla sektora rolno-spożywczego, ale także dla polskich konsumentów.

Najważniejszym negatywnym skutkiem podwyżki VAT, na napoje zawierające 20% i więcej soku lub przecieru owocowego i warzywnego, do maksymalnej 23% stawki, będzie zmniejszenie zapotrzebowania branży na polskie owoce i warzywa – nawet o 150 tys. ton rocznie.

Zmiany niekorzystnie dotkną w szczególności producentów flagowych polskich owoców i warzyw – jabłka, czarnej porzeczki, wiśni, aronii, czy marchwi. Według szacunków KUPS, zapotrzebowanie na jabłka spadnie nawet o 121 tys. ton/rok. Aby unaocznić skalę problemu, warto podkreślić, że to ilość większa, niż roczny eksport naszych jabłek łącznie do krajów azjatyckich, Półwyspu Arabskiego i do Afryki. Polska eksportuje do tych regionów ok. 95 tys. ton na rok, przy olbrzymich nakładach promocyjnych i nieustannych wysiłkach dla pozyskania kontaktów handlowych.

Podwyżki podatków na napoje owocowe i warzywne zawierające 20% i więcej soku lub przecieru będą dotkliwe również dla konsumentów. Producenci, poszukując możliwości konkurowania na rynku napojów, będą zmuszeni ograniczyć inwestycje w innowacje lub poszukiwać oszczędności kosztem jakości produktu. Proponowane zmiany będą oznaczać drastyczne obniżanie zawartości soku lub przecieru w napojach, a w rezultacie, gwałtownie zahamowany zostanie rozwój unikalnych produktów na polskim rynku, jakimi są napoje z wysoką zawartością soku lub przecieru. Ponadto, zdaniem KUPS, podwyżka podatku na napoje owocowe oznacza wzrost rocznych obciążeń dla konsumentów, nawet na kwotę ok. 400 mln zł.

Jedyną, akceptowaną przez branżę, racjonalną propozycją dla polskiej gospodarki, jest utrzymanie dotychczasowej, 5% stawki VAT – na nektary, napoje owocowe i warzywne zawierające min. 20% soku lub przecieru oraz na soki 100%. Każde inne rozwiązanie, oznacza stratę dla polskich producentów, rolników i sadowników.

Producenci napojów z owoców i warzyw zrzeszeni wokół KUPS opowiadają się za przejrzystym i prostym w interpretacji systemem podatkowym. Aby było to możliwe, należy utrzymać dotychczasową jedną stawkę na każdy ze wspomnianych produktów. Warto, by system był również możliwie sprawiedliwy dla szeregu podmiotów, a w sposób szczególny chronił polski kapitał i kluczowy dla społeczeństwa sektor rolno-spożywczy. 

Foto: Pixabay