Krajowa Rada Spółdzielcza chce wziąć udział w tworzeniu Narodowego Holdingu Spożywczego

Detal/Hurt

Krajowa Rada Spółdzielcza chce wziąć udział w tworzeniu Narodowego Holdingu Spożywczego

Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu list podpisany przez Mieczysława Grodzkiego, Prezesa Zarządu KRS, w którym przedstawiła swoje propozycje odnośnie udziału polskiej spółdzielczości w tworzeniu Narodowego Holdingu Spożywczego. Cała treść listu dostępna jest poniżej.

Szanowny Panie Premierze,

Krajowa Rada Spółdzielcza, będąc naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce, jest żywo zainteresowana rozwojem ruchu spółdzielczego, a w tym jego aktywności gospodarczej. Funkcjonując przez dziesięciolecia w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-politycznej i gospodarczej, poniosła duże straty ekonomiczne i wizerunkowe. Naszą ambicją jest więc dziś podniesienie roli i znaczenia tego sektora w gospodarce narodowej, tak jak to ma miejsce w wielu krajach zachodniej Europy.

Działając na podstawie Art. 259 § 2 p. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568 i 695), w imieniu Zarządu KRS zwracam się do Pana Premiera z prośbą o rozważenie poniższego wniosku:

Z zainteresowaniem przyjęliśmy informację przedstawicieli Rządu o zamiarze utworzenia w naszym kraju państwowego holdingu spożywczego, w ramach którego działałaby również sieć sklepów spożywczych. Jak rozumiemy, ideą tego przedsięwzięcia jest działanie na rzecz obniżenia cen podstawowych artykułów spożywczych dla konsumentów, m.in. poprzez skrócenie drogi ich dystrybucji „od pola do stołu”. Trudno odmówić zasadności tak postawionej tezie. Po dokonaniu wstępnej analizy rządowego projektu, proponujemy operacyjne włączenie w to przedsięwzięcie także spółdzielczości polskiej.  Dla zobrazowania jej strukturalnego potencjału nadmieniamy, że w chwili obecnej czynnie działa w naszym kraju 566 rolniczych spółdzielni produkcyjnych (produkcja podstawowa, przetwórstwo i w pewnym zakresie handel detaliczny), 120 spółdzielni mleczarskich (przetwórstwo i dystrybucja), 286 spółdzielni spożywców „Społem” (handel detaliczny, produkcja i gastronomia), 924 gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” (przetwórstwo,  handel detaliczny i gastronomia) oraz 41 spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich (głównie obrót hurtowy). Z tego zestawienia wynika, że wymienione branże spółdzielcze przedmiotem swojego działania jednoznacznie mogłyby się wpisać w realizację rządowego projektu. Mając to na uwadze, proponujemy Panu Premierowi rozważenie następujących propozycji:

  • Udziału w projekcie polskich, samodzielnych, prywatnych podmiotów jakimi są spółdzielnie,
  • Udział w projekcie producentów zdrowej żywności, produkowanej w dużych partiach i w jednolitym standardzie,
  • Wykorzystanie posiadanej przez spółdzielczość bazy przetwórczej, dystrybucyjnej i handlowej.

Odpowiedź na te wstępne propozycje, pozwoliłaby nam podjąć szerszą dyskusję na ten temat w ramach wymienionych pionów spółdzielczych. Ze swojej strony jesteśmy gotowi odpowiedzieć na ewentualne pytania ze strony Pana Premiera, tak w drodze korespondencyjnej, jak również w trakcie bezpośredniego spotkania z wyznaczonym przez Pana przedstawicielem.

Kierując do Pana Premiera powyższy wniosek nie ukrywamy, że nasz udział w projekcie jest dla nas kwestią dość istotną. Upatrujemy bowiem w tym możliwość dalszego rozwoju spółdzielczości jako sektora działającego na rzecz szeroko rozumianego interesu społecznego, a także zwiększenia jego gospodarczego znaczenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie byłoby to potwierdzeniem równego traktowania przez Rządzących wszystkich form własności w Polsce.

dr inż. Mieczysław Grodzki
Prezes Zarządu
Krajowej Rady Spółdzielczej