Rada Ministrów popiera powstanie Krajowej Grupy Spożywczej

Gospodarka

Rada Ministrów popiera powstanie Krajowej Grupy Spożywczej

Na wniosek ministra aktywów państwowych, w środę 20 kwietnia br., Rada Ministrów wyraziła zgodę na powstanie Krajowej Grupy Spożywczej. Celem grupy jest zbudowanie przewagi konkurencyjnej na polskim rynku rolnym oraz rozwój krajowego rolnictwa na rynkach zagranicznych.

Jak czytamy w rządowym komunikacie –  “Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności”.

Krajowa Grupa Spożywcza powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Jednak do jej stworzenia konieczne jest zbycie przez Skarb Państwa udziału w takich spółkach jak: Danko Hodowla Roślin, Elewarr, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Kombinat Rolny Kietrz, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile “ZETPEZET”.

Holding zakłada rozwój współpracy z rolnikami oraz plantatorami m.in. przy produkcji i dystrybucji nasion, doradztwie, czy zakupach. Jak przekazał rząd – „Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu”.

źródło: businessinsider.com.pl