Kradzież szczególnie zuchwała powraca

Kradzież szczególnie zuchwała powraca

03 czerwca 2020

  • #kradzież
  • #kradzież szczególnie zuchwała

Zapisy tarczy antykryzysowej 4.0 powodują zmiany w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń. Zaostrza się dzięki nim walkę z kradzieżami, szczególnie tymi o mniejszej wartości. Branża handlowa popiera te zmiany.

Kradzież szczególnie zuchwała ma zostać dodana do kodeksu karnego, do art. 115 K.k. par. 9a w brzmieniu:

pkt 1. Kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;

pkt 2. Kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach.

Planowana jest także zmiana w art. 130 Kodeksu wykroczeń. Gdy kradzież będzie miała szczególnie zuchwały charakter, to niezależnie od wartości skradzionych przedmiotów nie będzie można jej traktować jako wykroczenie, tylko jako przestępstwo

Branża handlowa na wprowadzenie takich zmian zareagowała pozytywnie. Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przyznaje, że pozwoli to na wyłączenie z kategorii wykroczeń rodzaju kradzieży charakteryzującego się wysoką szkodliwością społeczną.

Wcześniej wprowadzono także stały limit 500 zł kwalifikujący kradzież jako przestępstwo lub wykroczenie oraz stworzono rejestr sprawców kradzieży.

Te same przepisy uchwalono już przez Sejm rok temu w ramach reformy Kodeksu karnego, jednak na skutek wysłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego nie weszły one w życie.

Źródło: biznes.interia.pl

Foto: shutterstock.com