Inspekcja Handlowa skontrolowała kosmetyki dla dzieci

Prawo

Inspekcja Handlowa skontrolowała kosmetyki dla dzieci

22 października 2021

Inspekcja Handlowa skontrolowała, czy kosmetyki dla dzieci mają prawidłowe oznakowanie i czy ich deklaracje marketingowe są prawidłowe. Kontrolerzy wykazali nieprawidłowości u 5,5% z 306 zbadanych partii.

UKOIK skontrolowało 79 sklepów detalicznych oraz 4 hurtownie. Wadę wykazano u 10 na 82 przedsiębiorców. 7 partii było błędnie oznakowanych, np. nie posiadało wykazu składników i funkcji produktu, a 6 partii było przeterminowanych od ok. 2 do 18 miesięcy.

Inspekcja Handlowa w wyniku kontroli wydała decyzje o nałożeniu kar finansowych, wszczęła postępowanie administracyjne oraz przekazała informację o nieprawidłowościach do odpowiednich stacji sanitarno-epidemiologicznych i producentów kwestionowanych produktów. Zawiadomienie o błędnych partiach otrzymali także dostawcy.

Żadne z produktów nie zawierały substancji niedozwolonych. Jednakże, 6 produktów wzbudziło wątpliwości, jeśli chodzi o deklaracje marketingowe. Obecnie trwa proces weryfikacji oświadczeń producenta.

źródło: UOKIK