Koniunktura konsumencka w październiku

Aktualności

Koniunktura konsumencka w październiku

23 października 2019

  • #Gus
  • #koniunktura konsumencka

W październiku 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 0,9 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 9,3 . Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 2,1 p. proc. i 1,6 p. proc.). Wzrost o 0,6 p. proc. wystąpił jedynie dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. W odniesieniu do października 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,2 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,6. Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęła ocena przyszłego poziomu bezrobocia (spadek o 7,3 p. proc.). Wartości niższe odnotowano również dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 4,9 p. proc. i 2,1 p. proc.). Poprawa nastąpiła jedynie w zakresie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 0,6 p. proc.). W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 2,3 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

Foto: shutterstock.com