GUS: Koniunktura konsumencka we wrześniu

Gospodarka

GUS: Koniunktura konsumencka we wrześniu

24 września 2020

  • #koniunktura konsumencka

We wrześniu 2020 r. odnotowano niewielką poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -15,0 i był o 0,2 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) we wrześniu 2020 r. Spośród składowych wskaźnika poprawiły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,8 p. proc. i 2,0 p. proc.). Największy spadek (o 3,4 p. proc.) odnotowano w przypadku oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.  W odniesieniu do września 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 25,2 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) we wrześniu 2020 r. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,5 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -16,0.  Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,1 p. proc. i 2,0 p. proc.). Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,8 p. proc. i 0,4 p. proc.). We wrześniu br. WWUK osiągnął wartość o 23,0 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.