Koniunktura konsumencka w listopadzie br.

Aktualności

Koniunktura konsumencka w listopadzie br.

21 listopada 2019

  • #Gus
  • #koniunktura konsumencka

W listopadzie 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był o 2,6 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,7. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 6,4 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 2,1 p. proc. dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów, 1,1 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 0,9 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W odniesieniu do listopada 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 1,5 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,2. Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 6,4 i 0,9 p. proc.). Wartości wyższe niż przed miesiącem osiągnęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 1,3 i 0,4 p. proc.). W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 1,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r.

Foto: shutterstock.com