Kompania Piwowarska najbardziej pożądanym pracodawcą w branży spożywczej

Aktualności

Kompania Piwowarska najbardziej pożądanym pracodawcą w branży spożywczej

Znane są już wyniki badania Randstad Award 2014. Kompania Piwowarska znalazła się wśród 20 najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Utrzymała swoją pozycję z poprzedniego roku, ponadto jako jedyna reprezentuje w aktualnym rankingu branżę spożywczą.

W czwartej edycji badania przeprowadzonego w Polsce przez Randstad, agencję doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, czołówkę zestawienia zdominowały firmy z sektora motoryzacyjnego, energetycznego i elektronicznego. Spośród 150 największych polskich przedsiębiorstw respondenci wybrali 20, które uznali za najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Kompania Piwowarska znalazła się w rankingu po raz trzeci, zajmując 15. miejsce, podobnie jak rok wcześniej. Interesujące jest to, że jest jedyną w zestawieniu firmą spożywczą.

8000 Polaków biorących udział w sondażu miało za zadanie wskazać firmę, która dla nich byłaby pracodawcą z wyboru, czyli takim, który oferuje więcej korzyści niż po prostu miejsce pracy. Ankietowani jako kryteria atrakcyjności przedsiębiorstwa wymieniali kolejno: wysokie wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazną atmosferę pracy, stabilną sytuację finansową, interesującą pracę oraz równowagę między pracą a życiem osobistym.

Branże bazujące na innowacyjnych technologiach, takie jak motoryzacja czy elektrotechnika, uważane są za najbardziej atrakcyjne, bowiem widzi się w nich m.in. duże możliwości rozwoju. Nic dziwnego, że zajęły wysokie miejsca w badaniu. Tym bardziej cieszy nas, że zostaliśmy docenieni jako pracodawca i jako jedyna firma piwowarska i spożywcza znaleźliśmy się w wyróżnionej dwudziestce – mówi Wojtek Mrugalski, kierownik ds. komunikacji Kompanii Piwowarskiej.

Randstad Award to największy na świecie projekt, który bada wizerunek pracodawcy i czynniki atrakcyjności pracodawców. Został zapoczątkowany w 2000 roku w Belgii, zaś w Polsce funkcjonuje od trzech lat. Sondaż wykonuje niezależny instytut badawczy ICMA International, który realizuje badanie metodą ankiet on-line równolegle dla Polski oraz 22 innych krajów, łącznie na grupie 200 000 respondentów. Wyniki badania są obiektywne i wiarygodne, ponieważ nie jest ono wykonywane na zlecenie żadnej z firm poddawanych ocenie ani też nie mogą one zapewnić sobie w nim obecności.

W ostatniej polskiej edycji na przełomie października i listopada 2013 r. przebadano 8000 grupę respondentów – reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa, zdolnych do pracy, w wieku 18-65 lat, uczących się, pracujących i poszukujących pracy.