Kolejne kwartały przyniosą łagodny wzrost cen zbóż

Aktualności

Kolejne kwartały przyniosą łagodny wzrost cen zbóż

11 grudnia 2019

  • #cena zbóż

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) światowa produkcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2162 mln t wobec 2143,1 mln t w sezonie 2018/2019 (+0,9%). Na nieznaczny wzrost zbiorów złożą się wyższa produkcja pszenicy (+3,9%) i jęczmienia (+10,7%) oraz niższa produkcja kukurydzy (-2,5%). Wyższe zbiory pszenicy i jęczmienia będą przede wszystkim efektem wzrostu produkcji w UE, w której w poprzednim sezonie wystąpiły znaczące straty związane z suszą. Z kolei spadek produkcji kukurydzy będzie wynikał głównie z jej wyraźnie niższych zbiorów w USA będących skutkiem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, zarówno podczas zasiewów jak i żniw.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 2188 mln t wobec 2171,5 mln t (+0,8%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+3,4%) i jęczmienia (+6,1%), podczas gdy konsumpcja kukurydzy obniży się (-2,5%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż będą Indie i Chiny, podczas gdy jego silny spadek zostanie odnotowany w USA.

Ze względu na wyższe spożycie zbóż od ich produkcji, w sezonie 2019/2020 dojdzie do dalszego spadku ich światowych zapasów, które na koniec sezonu 2019/2020 wyniosą 594,1 mln t wobec 620 mln t w sezonie 2018/2019, co będzie ich najniższym poziomem od sezonu 2014/2015. W efekcie współczynnik zapasy/spożycie spadnie do 27,2% wobec 28,6% i osiągnie on najniższą wartość od sezonu 2014/2015. Nadal pozostanie on jednak na relatywnie wysokim poziomie ograniczając przestrzeń do silnego wzrostu cen. Dla porównania, w sezonie 2012/2013, czyli w ostatnim okresie bardzo wysokich cen zbóż, współczynnik ten wynosił 22,8%. Warto jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Podczas gdy na rynku pszenicy i jęczmienia współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, w przypadku kukurydzy jest on najniższy od sezonu 2012/2013.

Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem GUS, ze względu na suszę, produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2019 r. szacowana jest na ok. 25 mln, co jest poziomem niższym od średniej wieloletniej. Niemniej ze względu na efekty niskiej bazy związane z ubiegłoroczną suszą, tegoroczne zbiory odnotowały wzrost w ujęciu rocznym (+8%), zarówno w przypadku zbóż ozimych (+12%), jak i jarych (+6%).

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku zbóż eksperci Credit Agricole uważają, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost cen na głównych giełdach. Niemniej uważa się, że jego skala będzie najprawdopodobniej ograniczona. Analitycy prognozują, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 72 zł/dt i 57 zł/dt na koniec 2019 r. oraz ok. 68 zł/dt i 60 zł/dt na koniec 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz są warunki agrometeorologiczne wśród głównych producentów zbóż, szczególnie na półkuli południowej.

Źródło: AgroMapa Credit Agricole Bank Polska

Foto: Pixabay