Kluczowe aspekty konkurencyjności według polskich MŚP

Gospodarka

Kluczowe aspekty konkurencyjności według polskich MŚP

01 czerwca 2021

Dla polskich firm MŚP z sektora przemysłowego najważniejszym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej jest wysoka jakość produktów (54,2%). Na kolejnych miejscach są dobre relacje z kontrahentami (33,2%) oraz doświadczony i kompetentny zespół pracowników (29%). Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, waga poszczególnych aspektów różni się w zależności od branży.

Dla co drugiej firmy przemysłowej z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych wysoka jakość produktów jest jednym z kluczowych elementów, który sprzyja budowaniu przewag konkurencyjnych. Co trzecia firma wskazuje w tym zakresie na dobre relacje z kontrahentami. Niewiele mniej respondentów (29%) wymienia także odpowiednio przygotowany, kompetentny i doświadczony zespół ludzi.

W badaniu Siemens Financial Services przedsiębiorcy często wskazywali także na istotność terminowości i najniższych cen w osiąganiu przewag konkurencyjnych – odpowiednio 28,3% i 18,3%. Wśród kluczowych aspektów znalazły się również: nowoczesny i odnawialny park maszyn i urządzeń (MiU), zautomatyzowany park MiU, bardzo dobra logistyka oraz dysponowanie nowymi i niezawodnymi maszynami.

– Większość badanych firm podkreśla, że podstawowym czynnikiem, który wpływa na ich konkurencyjność jest jakość oferowanych produktów. Warto jednak pamiętać, że wiele z tych aspektów jest ze sobą w większym lub mniejszym stopniu powiązana. Nowoczesny i odnawiany park maszyn i urządzeń wspiera utrzymanie najwyżej jakość produktów, natomiast zautomatyzowane maszyny potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry do jej obsługi. Ponadto wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sprzyja m.in. optymalizacji kosztów, co w konsekwencji może umożliwić oferowanie niższych cen – mówi Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Czynniki decydujące o konkurencyjności a branża i wielkość firmy

Dla każdej z branż najważniejszym aspektem sprzyjającym budowaniu przewagi konkurencyjnej jest wysoka jakość produktów. Pozostałe czynniki decydujące o konkurencyjności różnią się jednak w zależności od branży i wielkości firmy. Przedstawiciele branży przetwórstwa tworzyw sztucznych częściej wymieniają terminowość, która jest drugim w kolejności najistotniejszym elementem. Znaczenie częściej wskazują także na dobre zabezpieczenia płatności.

Z kolei respondenci z branży obróbki metali częściej na tle innych branż (poligraficznej, spożywczej i przetwórstwa tworzyw sztucznych) wskazują na zautomatyzowany park maszyn i urządzeń oraz terminowość. Natomiast przedstawiciele poligrafii znacznie częściej wymieniają dostęp do finansowania.

– Różnice w postrzeganiu co jest ważne w osiąganiu przewag nad konkurencją występują również w zależności od wielkości firmy. Średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające między 50 a 249 pracowników, częściej wskazują na nowoczesny i odnawialny park MiU, wysoką jakość produktów i zautomatyzowany park maszyn. Natomiast mniejsze firmy (10-49 pracowników) częściej wymieniają najniższe ceny i terminowość – podsumowuje Anita Grygorowicz, Szef Zespołu Vendorskiego w Siemens Financial Services w Polsce.

 

Nota metodologiczna:
Badanie z przedstawicielami 400 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2020 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży spożywczej, poligraficznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i obróbki metali z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).