Jak odwołać się od decyzji Urzędu Skarbowego?

Prawo

Jak odwołać się od decyzji Urzędu Skarbowego?

09 listopada 2021

Podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie przekażą: informacji o schematach podatkowych (MDR); informacji o cenach transferowych (TPR-C) i (TPR-P); powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P); informacji o grupie podmiotów (CBC-R); informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych; (FAT-1); informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz sprawozdań finansowych do właściwego organu, mogą złożyć tzw. „czynny żal”.

„Czynny żal” należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu. Aby ułatwić złożenie czynnego żalu, jest on dostępny jako jedna z usług w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy logowanie przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną).

Przeczytaj także: Jakich trudności może przysporzyć handlowcom e-Faktura?