Jakich trudności może przysporzyć handlowcom e-Faktura?

Prawo

Jakich trudności może przysporzyć handlowcom e-Faktura?

29 października 2021

Aż dla 81% handlowców wprowadzenie e-Faktury jest nie interesujące, a 92% nie zna planów związanych z wdrożeniem tego rozwiązania. Takie wnioski przedstawia badanie przeprowadzone przez Ogólnopolską Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR).

Uchwalona przez Sejm ustawa wdrażająca e-Faktury została skierowana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie. Korzystanie z systemu e-Faktury będzie obowiązkowe od 2023 roku. Wcześniej przedsiębiorcy będą mogli testować rozwiązanie dobrowolnie.

Możliwość fakturowania elektronicznego w oparciu o ustrukturyzowany wzór faktury zmniejszy koszty przedsiębiorców związane z obsługą procesu fakturowania. Przechowywanie oraz archiwizacja faktur będzie zapewniona przez administrację przez 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych ulega przedawnieniu.

Resort wskazuje na liczne korzyści dla właścicieli firm płynące z wdrożenia nowego rozwiązania. Jedną z nich ma być szybszy zwrot VAT. Cały proces ma skrócić się aż o 1/3 i wynosić 40 dni. Faktury będą gromadzone w bazie danych Ministerstwa Finansów, zatem nie ulegną zniszczeniu lub nie zaginą bezpowrotnie. Z kolei koniec 6-letniego przymusu płacenia za archiwizację dokumentacji papierowej zapewni oszczędność pieniędzy. Odejść ma również często kłopotliwy obowiązek formalny, a mianowicie konieczność uzgodnienia faktur korygujących „in minus” pomiędzy sprzedającym a nabywcą.

źródło: pit.pl