Jak handlowcy mogą zabezpieczać się przed koronawirusem?

Detal/Hurt

Jak handlowcy mogą zabezpieczać się przed koronawirusem?

Handlowcy to obok pracowników służby zdrowia osoby najbardziej narażone w ostatnich dniach – specyfika ich pracy wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi. Jakie rozwiązania handlowcy mogą wprowadzić w swoich placówkach handlowych, aby zabezpieczyć siebie oraz swoich konsumentów?

Właściciele mniejszych placówek handlowych, gdzie nie ma samoobsługi, mogą poprosić swoich klientów, aby ci wchodzili do sklepu pojedynczo – takie rozwiązanie zastosowało wiele aptek. W ten sposób można zminimalizować kontakt między sprzedawcą i klientami oraz klientami między sobą. Innym rozwiązaniem, które w łatwy sposób można zastosować w każdej placówce handlowej jest wytyczenie linii, która będzie granicą między sprzedawcą i kupującym – takie granice zostały już wytyczone w placówkach Poczty Polskiej. Właściciele sklepów prowadzących sprzedaż 24h na dobę – dotyczy to przede wszystkim placówek w większych miejscowościach – często sprzedaż nocą, wzorem większości aptek, prowadzą jedynie przez małe okienko w drzwiach. W obecnej sytuacji warto zaimplementować takie rozwiązanie na stałe.

Równie ważne jest, aby o zasadach higieny informować także klientów – informacje o zachowaniu odpowiednich odległości między osobami czy powstrzymaniu się od niepotrzebnego dotykania znajdujących się na półkach produktów czy zwłaszcza pieczywa oraz warzyw i owoców. powinny być widoczne z każdego miejsca w sklepie. Przed wejściem do sklepu – jeśli tylko to możliwe – należy ustawić dozowniki z żelem antybakteryjnym, aby klienci mogli zdezynfekować dłonie przed rozpoczęciem zakupów. Takie rozwiązania należy wprowadzać przede wszystkim w większych placówkach handlowych, szczególnie tych z samoobsługą, gdzie właściciel i pracownicy sklepu nie mają tak dużych możliwości, by kontrolować zachowanie klientów.

Swoje własne procedury wprowadziły także sieci handlowe. – Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów sieci Topaz, od początku marca wprowadziliśmy szereg działań oraz realizujemy wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prowadzimy politykę informacyjną wśród pracowników, dostawców oraz klientów. Rekomendujemy płatności bezgotówkowe. Edukujemy na temat odpowiedniego sposobu mycia rąk. Pracowników wyposażyliśmy w preparaty i chusteczki antybakteryjne. Zwiększyliśmy również kontrole sanitarne w magazynach. Pracownicy oraz dostawcy poddawani są badaniu temperatury ciała. W sklepach stosuje się częstsze dezynfekcje stoisk kasowych, wózków oraz półek. W centrali ogranicza się z kolei liczbę spotkań oraz zakazuje się wstępu osobom nieupoważnionym – mówi Mateusz Orzełowski, Dyrektor Marketingu w sieci Topaz. Nowe standardy w związku z koronawirusem wprowadziła także Polska Grupa Supermarketów, sytuację na bieżąco monitoruje także sieć Żabka.

Swoje przygotowanie deklarują również dostawcy. – Celem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania rynku hurtowego powołaliśmy zespół kryzysowy, które pracuje w kilku obszarach. Należą do nich działania polegające na dezynfekcji elementów infrastruktury rynku oraz ochronie ludzkiej poprzez m.in. zastosowanie kolejnych środków zapobiegawczych na kasach wjazdowych. Kolejnym obszarem jest działalność w zakresie edukacyjnym i informacyjnym. Dysponujemy zaleceniami Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które w trybie pisemnym przekazujemy wszystkim uczestnikom rynku, zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących – mówi Arkadiusz Węgielski, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. i deklaruje, że jako dostawca Gildia jest gotowa na niespodziewane sytuacje. – Przygotowujemy się również na ewentualną konieczność poddania obiektu – w całości lub części – dezynfekcji. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów ze stosownymi firmami, aby jeżeli zajdzie taka konieczność, zminimalizować czas zamknięcia obiektu. Jeśli zaistniałaby taka sytuacja – kwarantanna obiektu trwałaby do 48 godzin. Prowadzimy konsultacje i działania przygotowawcze w sprawie wprowadzenia pomiaru temperatury osób wjeżdżających na teren rynku. Prawdopodobnie wprowadzimy takie procedury już w tym tygodniu – mówi Prezes WGRO.

W środę 11 marca wytyczne dla placówek handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wystosowało także Ministerstwo Rozwoju, a następnie zostały one zaktualizowane w sobotę.

Wspierajmy handlowców, lekarzy i pielęgniarki – oni nie zostają w domu!

foto: shutterstock.com